2018-05-07 - València

null 2018-05-07

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM

Data:
07-05-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI06
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DISTRITO MARÍTIMO

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovación, si és el cas, de l' acta de la sessió anterior, celebrada el día 5 de febrer de 2018.
Aprovat
0002 - Informe de Presidència
Quedar assabentat
0003 - Rendició de comptes d'activitats de l'any 2017
Quedar assabentat
0004 - Informe dels grups de treball
Quedar assabentat
MOCIONS
0005 - Moció suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a la millora de l'asfaltat i pavimentació de les avingudes, carrers i carrils bici de l'àmbit de la Junta de Districte de Marítim
Expediente: E-89CIU-2018-000003-00 -
0006 - Moció suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a l'inclusió de barris del Marítim en barris d'acció preferent
Expediente: O-89CIU-2018-000101-00 - Sobre la mesa
0007 - Moció suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a la construcció de línia T2 fins a Natzaret
Expediente: O-89CIU-2018-000101-00 - Retirat
PREGUNTES
0008 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa al Pla Especial *Cabañal
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0009 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a les molèsties ocasionades pel botelló
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 -
0010 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa al manteniment de les palmeres
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0011 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a la insuficient formació a València Activa per a l'àrea del Marítim de València
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0012 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa al consum d'alcohol, cànnabis i tabac entre menors
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0013 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa als Pressupostos participatius
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0014 - Pregunta suscrita por el regidor del Grupo Ciudadanos, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa al Pressupost d'execució de parcs
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0015 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a Places d'aparcament públic
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 -
0016 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa al Pressupost d'execució de parcs
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0017 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a la modificació d'escocells en Av. Blasco Ibáñez
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0018 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa al disseny de carrils bici
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0019 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa al desenvolupament normatiu de la llei sobre tinença d'animal
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0020 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a les diferències en plànols de barris *Cabanyal-*Canyamelar
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0021 - Pregunta suscrita pell regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a seguretat per als vianants
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0022 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a seguretat per als vianants
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0023 - Pregunta suscrita pel regidor del Grup Ciutadans, D. Manuel Camarasa Navalón, relativa a tipus de contenidors de residus
Expediente: O-89CIU-2018-000100-00 - Contestada
0024 - INTERVENCIONS VEÏNALS
A contestar en pròxima sessió
0025 - PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat

Activitat dels Consells de Districte