S'està cercant, espereu....

2018-04-19 - València

Vés enrere 2018-04-19

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

Data:
19-04-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI08
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 1 de febrer de 2018
Aprovat
0002 - Donar compte del nombrament de vocals del Grup Ciutadans
Quedar assabentat
0003 - Donar compte de les dates de celebració dels Consells de Districte sessions ordinaries any 2018
Quedar assabentat
0004 - Informe de la Presidència del Consell
Quedar assabentat
0005 - Rendició de comptes d'activitats culturals de l'any 2018
Quedar assabentat
0006 - Propostes dels Grups de Treball
Aprovat
0007 - Moció Grup Ciutadans. Millora de l'asfaltat i pavimentació de les avingudes, carrers i carrils bici de l'àmbit de la Junta de Districte de Patráix
Expediente: O-89CIU-2018-000077-00 - Rebutjat
0008 - Precs i preguntas dels Vocals
Quedar assabentat
0009 - Intervencions veïnals
Quedar assabentat

Activitat dels Consells de Districte