2021-04-14 - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.
Composició (pdf 202 kb.)Naturalesa jurídicaFuncions 

null 2021-04-14

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE VAÈNCIA

Data:
14-04-2021
Hora:
18:00
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINARIA

Descarregar Orde del dia

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 16 de novembre de 2020.
0002 - Presentació del Marc Estratègic de la ciutat de València.
PRECS I PREGUNTES