2019-11-11 - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.
Composició (pdf 202 kb.)Naturalesa jurídicaFuncions 

null 2019-11-11

Tornar

Consell Sectorial:
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Data:
11-11-2019
Hora:
17:30
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
E
Observacions:
SESSIÓ CONSTITUTIVA CSCV 2019-11-11

ORDE DEL DIA:

0001 - Sessió constitutiva del Consell Social de la Ciutat de València 2019-2023 (Ac Pleno 2019.10.30).
Quedar assabentat
0002 - Donar compte dels criteris generals del Pressupost per a 2020.
Quedar assabentat
Precs i Preguntes.