2015-11-10 - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.
Composició (pdf 202 kb.)Naturalesa jurídicaFuncions 

null 2015-11-10

Tornar

Consell Sectorial:
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Data:
10-11-2015
Hora:
18:00
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Sessió constitutiva del Consell Social de la Ciutat de Valencia 2015.
Aprovat
0002 - Donar compte dels criteris generals del Pressupost.
Quedar assabentat
0003 - Convocatòria de les sessions per mitjans electrònics.
Aprovat
0004 - Precs i Preguntes
Quedar assabentat