Activitat Política del Ple i les Comissions | Ajuntament de València - València

Personal eventual

La Junta de Govern Local, per acords núm. 21, de 21 de juny de 2019, núm.156, de 5 de juliol de 2019, núm. 16 y 93, de 19 de juliol de 2019, núm. 12, 13, 14 i 101, de 6 de setembre de 2019, núm. 78 de 27 de setembre de 2019, núm. 76 de 24 de gener de 2020, núm. 113 y 114 de 28 de febrer de 2020, núm. 40 de 5 de juny de 2020, núm. 90 de 19 de juny de 2020 i núm 65 de 8 d'octubre de 2020, va aprovar el número de personal eventual, característiques i retribucions, així com el nomenament de personal adscrit a diferents grups municipals i Gabinet d'Alcaldia.

Es determina les característiques i retribucions del personal eventual de la següent forma:

- Direcció Gabinet Alcaldia. Retribució bruta anual 70.374,74 euros.
- Secretària de Grup Municipal. Retribució bruta anual 69.043,38 euros.
- Funcionariat eventual (Assessor/a Grup Municipal / Gabinet d'Alcaldia). Retribució bruta anual 60.037,64 euros.
- Direcció d'Inciatives i Estratègia. Retribucó bruta anual 69.043,38 euros.
- Direcció de Promoció de l'Agenda Urbana. Retribució bruta anual 69.043,38 euros.

La relació actual del personal eventual de l'Ajuntament de València és la següent:

 

Retribució anual bruta 2021

Grup Compromís
Interesat Import
Mezquida Ortega, Amadeu, Secretari del Grup 71.058,12 €
Martínez Carrasco, Jordi 61.789,70 €
Martínez Tormo, José 61.789,70 €
Argente Pelufo, Mar 61.789,70 €
Tur Sanahuja, Juan Enrique 61.789,70 €
Ortega Cuenca, Daniel 61.789,70 €
Matas Valverde, Juan David 61.789,70 €
Carreras Selma, Paloma 61.789,70 €
Gimeno Alagarda, Josep 61.789,70 €
Mocholí Alabau, Víctor Manuel 61.789,70 €
Mollá Herrera, Cristina 61.789,70 €
Roig Oliver, Francesc 61.789,70 €
Moltó Gisbert, Sara 61.789,70 €
Bartual Roig, Josep 61.789,70 €
Ribes Leal, Francesc 61.789,70 €
Grup Popular
Interesat Import
Grau Muñoz, Cristóbal, Secretari del Grup 71.058,12 €
Esteve Plá, José Manuel 61.789,70 €
Estellés Ferrer, Clara 61.789,70 €
Catalá Verdet, Sonsoles 61.789,70 €
Pardo Belenguer, Enrique 61.789,70 €
Salom Andrés, Luís 61.789,70 €
Diego Martí, Cristina 61.789,70 €

Armero Estruch, Alberto

61.789,70 €

Esquibel Jorcano, Mª Pilar 61.789,70 €
Corbín Corbín, Asunción 61.789,70 €
Grup Socialista
Interesat Import
Murria Villanueva, Juan Manuel, Secretari del Grup 77.130,78 €
Domínguez Gómez, Rosa Mª 61.789,70 €
Martínez López, Juan Gabriel, Direcció de Promoció de l'Agenda Urbana 71.058,12 €
Casal Ardines, Gustavo 64.736,30 €
Maluenda Rico, Elisa 61.789,70 €
Longares Pérez, Esteban 61.789,70 €
González Fernández, Sebastián 61.789,70 €
Toledo Bueno, Cristóbal Óscar 61.789,70 €
Reyes Gimeno, Miriam 61.789,70 €
García García, Félix 61.789,70 €
Olivares Hayes, Miguel 61.789,70 €
Grup Ciutadans
Interesat Import
Aparicio Sánchez, María Gisela, Secretària del Grup 71.058,12 €
Larraz Rada, Julián, 61.789,70 €
Castiblanque López, Casandra 61.789,70 €
Jiménez Melchor, Magdalena 61.789,70 €
Varea Sáez, Francisco 61.789,70 €
Peiró Barrón, José Antonio  61.789,70 €
Navalón Peiró, Teresa  61.789,70 €
Ferrandis Olmos, Esperanza  61.789,70 €
Grup VOX
Interesat Import
Garris Suárez, Jerome, Secretari del Grup 71.058,12 €
Egea Monzó, Francisco José 61.789,70 €
Marí Ventura, Javier 61.789,70 €
Gabinet Alcaldia
Interesat Import
Tarín Gurrea, Esther Palmira, Direcció Gabinet Alcaldía 72.428,30 €
Ribera Casado, Francisco Xavier, Direcció d'Iniciatives i Estratègia 71.058,12 €
Hornos Llosa, Juan Ramón 61.789,70 €
Estal Herrero, David Jesús 61.789,70 €
Jiménez Jiménez, Beatriz    61.789,70 €