Impostos València 2019

Els impostos directes suposen una part molt important dels ingressos de l'Ajuntament. En aquest informe podràs conèixer com es distribueixen entre districtes i per tipus d'impost.

Recaptació per impost
Mapa d'impostos per barri
IBI per tipus d'ús d'immoble
Impostos Totals per Districte
Import del rebut mitjà per barri