S'està cercant, espereu....

Criterios estabilización GVA - València

Vés enrere Criterios estabilización GVA

Tornar

L’Ajuntament demana a la Generalitat que establisca criteris comuns per reduir la temporalitat en les administracions públiques

Notario: “Balears i Navarra ja han aprovat decrets que han permès que totes les seues administracions apliquen les mateixes bases i baremació en els processos de reducció de la temporalitat”

• L'Ajuntament de València

29/06/2022

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Lluïsa Notario ha demanat una reunió amb la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, amb l’objectiu d’instar-la a aprovar, a través d’un decret, mesures per reduir la temporalitat en l’ocupació pública i establisca criteris comuns per a l’elaboració de les bases que han de regir els processos d’estabilització i consolidació tant en la Generalitat Valenciana com en les administracions locals.

 

“Seria convenient, com ja han fet altres autonomies com ara Navarra o les Illes Balears, adaptar la Llei 20/21 (de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública) a la realitat de la Comunitat Valenciana”, ha afirmat. “Es tracta d’establir uns criteris comuns que doten de major seguretat jurídica a les persones aspirants i sobretot que garantisquen la igualtat material per poder accedir als llocs que s’oferisquen, amb un règim de baremació i d’elements avaluables que guarde una certa homogeneïtat entre totes les administracions públiques valencianes”, ha explicat.

En este sentit, la regidora ha invocat la necessitat de desplegar la constitució i convocatòria del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana contemplat a l’article 13 de la Llei 4/2021 de 16 d’abril de la Funció Pública Valenciana i del que fins l’actualitat no s’ha dictat un reglament de funcionament ni s’ha constituït formalment. Així, ha declarat que “els reptes que ens ha marcat l’acompliment de la Llei 20/21 hauria estat una magnífica oportunitat per engegar un mecanisme de debat, coordinació i implementació de mesures el més homogènies possible per al conjunt de les administracions públiques valencianes”, un fet que “hauria contribuït a una major transparència i seguretat jurídica, tant per a les institucions públiques com per als treballadors i treballadores temporals que han vingut patint durant anys, inclús dècades, un tracte injust per part de l’administració”. A més, ha destacat que “la taxa de reposició i la manca de convocatòries durant tants anys han condemnat les administracions públiques a suportar uns índexs de temporalitat insostenibles i al personal interí a una situació angoixant d’inestabilitat laboral”.

No obstant això, Notario ha garantit que “l’Ajuntament de València continuarà treballant d’acord amb els compromisos ferms amb el seu personal interí per aconseguir aprovar unes bases i criteris que puguen garantir, dins de l’estricte compliment de la llei, l’accés a l’ocupació pública definitiva per a la major part d’aquelles persones que complixen els requisits establerts en aquella, en primer lloc perquè la Corporació no pot prescindir d’un personal format i amb experiència que ha vingut contribuint de manera eficaç al correcte funcionament de l’administració, i, per altra, perquè una administració que ha de garantir una prestació de servicis de qualitat i eficients a la ciutadania, ha de comptar amb el màxim de talent a la creació del qual ha contribuït”.

L’objectiu –ha afegit- és assolir una taxa de cobertura temporal màxima del 8 %. En este sentit, la regidora ha destacat que el compliment del procés, coordinat i liderat per una comissió integrada per personal municipal del servici de Personal, permetrà conduir a la rebaixa de la temporalitat en l’ocupació pública de l’Ajuntament fins un 4’8 %, per baix del sostre legal. “La Regidoria de Personal porta mesos treballant en el disseny del procés per garantir la màxima transparència, objectivitat i garanties, aplicant mesures pioneres com la duplicació de places reservades ocupades per personal interí així com la inclusió de totes les places que estan subjectes a estabilització ocupades per personal interí en l'oferta pública aprovada per unanimitat sindical”.

“Des del govern de Joan Ribó hem manifestat en reiterades ocasions la voluntat que el procediment de reducció de la temporalitat que establix la Llei 20/21 supose la retenció del talent i l'experiència del personal interí que treballa a l'Ajuntament de València, per eixa raó i per tal de contemplar les màximes sensibilitats, a banda de les reunions amb els principals interlocutors que són els sindicats presents a la Mesa General de Negociació, estem mantenint reunions periòdiques amb diferents plataformes de personal interí i de promoció interna”, ha afirmat Notario per concloure.

Recursos multimèdia

Luisa Notario