S'està cercant, espereu....

Estàs en: Anuario Estadistica

Anuario Estadistica - València

%>
Anuari 2022 EDIFICIS I HABITATGES
1 - Classificació del sòl. 1966-1988 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 1
2 - Pla General d'Ordenació Urbana. 1988 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 2
3 - Superfície no urbanitzable. PGOU 1988 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 3
4 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada de desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 4
5 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada segons titularitat de l'ús i domini 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 5
6 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada. Sòl d'ús i domini públic segons tipus d'ús 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 6
7 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada. Sòl d'ús i domini privat segons tipus d'ús 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 7
1 - Llicències de construcció concedides a València. 2021 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 1
2 - Tipus de llicències de construcció concedides a València. Districtes. 2021 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 2
3 - Nombre d'Edificis, Habitatges i Garatges amb llicència de construcció. Districtes. 2021 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 3
4 - Llicències, habitatges i garatges per mes i tipus de llicència. 2021 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 4
5 - Nombre de llicències de Rehabilitació Parcial i Integral per mes. 2021 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 5
6 - Nombre de llicències de Rehabilitació Parcial i Integral. Districtes. 2021 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 6
7 - Nombre de llicències segons tipus de rehabilitació i nivell de protecció. 2021 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 7
1 - Actuacions Protegibles. Habitatges Protegits de Nova Construcció (VPNC). 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 1
2 - Actuacions Protegibles. Habitatges Protegits Rehabilitats. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 2
3 - Habitatges objecte d'ajuda a la Rehabilitació. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 3
4 - Ajudes a Inquilins. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 4
5 - Valor de taxació mitjà dels habitatges lliures segons antiguitat. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 5
6 - Nombre de taxacions dels habitatges lliures segons antiguitat. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 6
7 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 7
8 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 8
9 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. Districtes. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 9
10 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. Districtes. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 10
11 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 11
12 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 12
13 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Fotocasa. Districtes. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 13
14 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal immobiliari Idealista. Districtes. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 14
15 - Indicadors del mercat de l'habitatge. Districte. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 15
16 - Transaccions immobiliàries d'habitatges segons tipus de l'habitatge. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 16
17 - Transaccions immobiliàries d'habitatges segons tipus d'habitatge i trimestre. València. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 17
18 - Habitatges visats. Comparació amb diferents àmbits. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 18
19 - Edificis visats a la ciutat de València segons tipus. 2021 3 MERCAT DE L'HABITATGE 19
20 - Índex de lloguer de l'habitatge. Comparació amb altres àmbits. 2020 3 MERCAT DE L'HABITATGE 20
21 - Nombre d'habitatges llogats segons tipus d'habitatge. Districtes. 2020 3 MERCAT DE L'HABITATGE 21
22 - Superfície dels habitatges llogats segons tipus d'habitatge. Districtes. 2020 3 MERCAT DE L'HABITATGE 22
23 - Quantia total mensual del lloguer segons tipus d'habitatge. Districtes. 2020 3 MERCAT DE L'HABITATGE 23
1 - Cadastre Immobiliari Rústic. Resum capitals de província > 500.000 hab. 2022 4 CADASTRE 1
2 - Cadastre Immobiliari Urbà. Resum capitals de província > 500.000 hab. 2022 4 CADASTRE 2
3 - Parcel·les urbanes per districte. 2022 4 CADASTRE 3
4 - Béns Immobles segons ús a la ciutat de València. 2022 4 CADASTRE 4
5 - Béns Immobles segons ús per districte. 2022 4 CADASTRE 5
6 - Béns Immobles segons ús per barri. 2022 4 CADASTRE 6
7 - Béns Immobles amb ús residencial segons antiguitat per districte. 2022 4 CADASTRE 7
8 - Béns Immobles amb ús residencial segons antiguitat per barri. 2022 4 CADASTRE 8
9 - Valors cadastrals mitjans dels Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 per districte. 2022 4 CADASTRE 9
10 - Valors cadastrals mitjans dels Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 per barri. 2022 4 CADASTRE 10
11 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) per districte. 2022 4 CADASTRE 11
12 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) per barri. 2022 4 CADASTRE 12
13 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons superfície construïda per districte. 2022 4 CADASTRE 13
14 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons superfície construïda per barri. 2022 4 CADASTRE 14
15 - Nombre de solars, superfície total i mitjana, i valors cadastrals per districte. 2022 4 CADASTRE 15
16 - Nombre de solars, superfície total i mitjana, i valors cadastrals per barri. 2022 4 CADASTRE 16
17 - Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i turisme, segons districte. 2022 4 CADASTRE 17
18 - Superfície total dels aparcaments i superfície mitjana per habitatge i turisme, segons barri. 2022 4 CADASTRE 18
1 - Habitatges segons tipus. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 1
2 - Habitatges principals segons el règim de tinença. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 2
3 - Habitatges principals segons nombre de cambres. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 3
4 - Habitatges principals segons instal·lacions a l'habitatge. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 4
5 - Habitatges principals segons instal·lacions a l'edifici. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 5
6 - Habitatges principals segons superfície útil (m²) i nombre de persones a l'habitatge. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 6
7 - Habitatges principals segons nombre de cambres i de persones a l'habitatge. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 7
8 - Habitatges principals segons estat de l'edifici. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 8
9 - Edificis destinats principalment a habitatge familiar segons nombre de plantes sobre la rasant i l'any de construcció. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 9
10 - Edificis destinats principalment a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges que inclou i any de construcció. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 10
11 - Habitatges segons tipus d'habitatge. Barri. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 11
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Dades 2023. Primer Trimestre Última publicació el: 12-04-2023 2023-04-12
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2022 Última publicació el: 21-12-2022 2022-12-21
Títol: Cadastre immobiliari 2022. Municipis de l'àrea metropolitana de València Última publicació el: 28-07-2022 2022-07-28
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Cens de població 2011. Barris de València Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Títol: Butlletí d'Estadística Municipal Núm. 47 (1994 4T) Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Títol: Anuari Estadístic de L'Horta. Àrea Metropolitana de València. 1990 Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31