Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 EDIFICIS I HABITATGES
1 - Classificació del sòl. 1966-1988 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 1
2 - Pla General d'Ordenació Urbana. 1988 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 2
3 - Superfície no urbanitzable. PGOU 1988 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 3
4 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada de desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 4
5 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada segons titularitat de l'ús i domini 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 5
6 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada. Sòl d'ús i domini públic segons tipus d'ús 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 6
7 - Plans Parcials i Plans d'Actuació Integrada. Sòl d'ús i domini privat segons tipus d'ús 1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 7
1 - Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València. 2019 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 1
2 - Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València. Districtes. 2019 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 2
3 - Nombre d'Edificis, Habitatges i Garatges amb llicència de construcció o primera ocupació. Districtes. 2019 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 3
4 - Llicències, habitatges i garatges per mes i tipus de llicència. 2019 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 4
5 - Nombre de llicències de Rehabilitació Parcial i Integral per mes. 2019 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 5
6 - Nombre de llicències de Rehabilitació Parcial i Integral. Districtes. 2019 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 6
7 - Nombre de llicències segons tipus de rehabilitació i nivell de protecció. 2019 2 LLICÈNCIES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ, OCUPACIÓ I REHABILITACIÓ 7
1 - Actuacions Protegibles. Habitatges Protegits de Nova Construcció (VPNC). 2017 3 MERCAT DE L'HABITATGE 1
2 - Actuacions Protegibles. Habitatges Existents (VEX). 2017 3 MERCAT DE L'HABITATGE 2
3 - Actuacions Protegibles. Habitatges Protegits Rehabilitats. 2016 3 MERCAT DE L'HABITATGE 3
4 - Actuacions Protegibles. Habitatges d'Accés Concertat (VAC). 2017 3 MERCAT DE L'HABITATGE 4
5 - Actuacions Protegibles. Ajudes a Inquilins. 2017 3 MERCAT DE L'HABITATGE 5
6 - Valor de tasació mitjà dels habitatges lliures segons antiguitat. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 6
7 - Nombre de taxacions dels habitatges lliures segons antiguitat. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 7
8 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Fotocasa. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 8
9 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Idealista. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 9
10 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Fotocasa. Districtes. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 10
11 - Preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Idealista. Districtes. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 11
12 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Fotocasa. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 12
13 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Idealista. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 13
14 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Fotocasa. Districtes. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 14
15 - Preu mitjà de lloguer dels habitatges de segona mà en el portal inmobiliari Idealista. Districtes. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 15
16 - Indicadors del mercat de l'habitatge. Districte. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 16
17 - Depòsits de fiança (habitatge). 2018 3 MERCAT DE L'HABITATGE 17
18 - Transaccions immobiliàries d'habitatges segons tipus de l'habitatge. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 18
19 - Transaccions immobiliàries d'habitatges segons tipus d'habitatge i trimestre. València. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 19
20 - Habitatges visats. Comparació amb diferents àmbits. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 20
21 - Edificis visats a la ciutat de València segons tipus. 2019 3 MERCAT DE L'HABITATGE 21
1 - Cadastre Immobiliari Rústic. 2019 4 CADASTRE 1
2 - Cadastre Immobiliari Urbà. Resum capitals de província > 500.000 hab. 2019 4 CADASTRE 2
3 - Béns Immobles segons ús a la ciutat de València. 2020 4 CADASTRE 3
4 - Béns Immobles segons ús per districte. 2020 4 CADASTRE 4
5 - Béns Immobles segons ús per barri. 2020 4 CADASTRE 5
6 - Béns Immobles amb ús residencial segons antiguitat per districte. 2020 4 CADASTRE 6
7 - Béns Immobles amb ús residencial segons antiguitat per barri. 2020 4 CADASTRE 7
8 - Valors cadastrals mitjans dels Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 per districte. 2020 4 CADASTRE 8
9 - Valors cadastrals mitjans dels Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 per barri. 2020 4 CADASTRE 9
10 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) per districte. 2020 4 CADASTRE 10
11 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) per barri. 2020 4 CADASTRE 11
12 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons superfície construïda per districte. 2020 4 CADASTRE 12
13 - Béns Immobles amb ús residencial posteriors a 1800 segons superfície construïda per barri. 2020 4 CADASTRE 13
14 - Nombre de solars, superfície total i mitjana, i valors cadastrals per districte. 2020 4 CADASTRE 14
15 - Nombre de solars, superfície total i mitjana, i valors cadastrals per barri. 2020 4 CADASTRE 15
16 - Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i turisme, segons districte. 2020 4 CADASTRE 16
17 - Superfície total dels aparcaments i superfície mitjana per habitatge i turisme, segons barri. 2020 4 CADASTRE 17
1 - Habitatges segons tipus. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 1
2 - Habitatges principals segons el règim de tinença. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 2
3 - Habitatges principals segons nombre de cambres. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 3
4 - Habitatges principals segons instal·lacions a l'habitatge. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 4
5 - Habitatges principals segons instal·lacions a l'edifici. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 5
6 - Habitatges principals segons superfície útil (m²) i nombre de persones a l'habitatge. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 6
7 - Habitatges principals segons nombre de cambres i de persones a l'habitatge. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 7
8 - Habitatges principals segons estat de l'edifici. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 8
9 - Edificis destinats principalment a habitatge familiar segons nombre de plantes sobre la rasant i l'any de construcció. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 9
10 - Edificis destinats principalment a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges que inclou i any de construcció. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 10
11 - Habitatges segons tipus d'habitatge. Districte. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 11
12 - Habitatges segons tipus d'habitatge. Barri. 2011 5 EDIFICIS I HABITATGES. CENS 2011 12
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Última publicació el: 04-10-2021 2021-10-04
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 19-02-2021 2021-02-19
Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31