S'està cercant, espereu....

Estàs en: Anuario Estadistica

Anuario Estadistica - València

%>
Anuari 2022 MEDI AMBIENT
1 - Situació de les estacions de mostratge de la Xarxa Municipal de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 1
2 - Diòxid de sofre a les estacions automàtiques segons mes. 2021 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 2
3 - Diòxid de nitrogen a les estacions automàtiques segons mes. 2021 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 3
4 - Ozó a les estacions automàtiques segons mes. 2021 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 4
5 - Monòxid de carboni a les estacions automàtiques segons mes. 2021 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 5
6 - Partícules en suspensió de grandària inferior a 2.5 µm a les estacions automàtiques segons mes. 2021 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 6
7 - Partícules en suspensió de grandària inferior a 10 µm a les estacions automàtiques segons mes. 2021 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 7
8 - Nivells d'arsènic a les estacions automàtiques segons mes. 2021 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 8
9 - Nivells de cadmi a les estacions automàtiques segons mes. 2021 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 9
10 - Nivells de níquel a les estacions automàtiques segons mes. 2021 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 10
11 - Nivells de benzè a les estacions automàtiques segons mes. 2021 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 11
1 - Nivell sonor segons hora del dia i estació automàtica. 2021 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 1
2 - Nivell sonor segons mes i estació automàtica. 2021 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 2
3 - Població i superfície exposada a soroll segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 3
4 - Població exposada a soroll per districte segons el Mapa estratègic de Soroll. 2018 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 4
5 - Centres hospitalaris exposats a soroll segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 5
6 - Centres educatius exposats a soroll segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 6
1 - Mesures segons estacions de mostratge. De juny a setembre de 2021 3 QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY 1
2 - Característiques generals de les platges de la ciutat de València. 2021 3 QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY 2
1 - Superfície de les zones verdes urbanes a la ciutat segons tipus. 2021 4 ZONES VERDES URBANES 1
2 - Nombre i superfície de les zones verdes de gestió municipal. Districtes. 2021 4 ZONES VERDES URBANES 2
3 - Superfície dels parcs urbans municipals. 2021 4 ZONES VERDES URBANES 3
4 - Superfície dels jardins d'especial protecció. 2021 4 ZONES VERDES URBANES 4
5 - Superfície dels jardins al llit del riu Túria. 2021 4 ZONES VERDES URBANES 5
6 - Superfície de les zones verdes dependents de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València. 2021 4 ZONES VERDES URBANES 6
7 - Arbres en sòl públic municipal segons espècie i ubicació. 2021 4 ZONES VERDES URBANES 7
8 - Zones d'esplai per a gossos i pipicanes. 2021 4 ZONES VERDES URBANES 8
1 - Característiques de l'Albufera 5 PARC NATURAL DE L'ALBUFERA 1
2 - Incendis forestals. 2021 5 PARC NATURAL DE L'ALBUFERA 2
3 - Cens d'aus aquàtiques en el Parc Natural de l'Albufera. 2021 5 PARC NATURAL DE L'ALBUFERA 3
4 - Activitats i tallers Devesa-Albufera. 2021 5 PARC NATURAL DE L'ALBUFERA 4
1 - Neteja viària. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 1
2 - Neteja de solars, platges i mercats. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 2
3 - Mobiliari urbà per a la recollida de residus sòlids. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 3
4 - Recollida de residus sòlids segons mes. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 4
5 - Contenidors d'enderrocs i recollida de runes per districte i mes. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 5
6 - Telefonades rebudes per a recollida gratuïta de mobles i objectes segons mes. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 6
7 - Residus sòlids urbans procedents de València tractats segons mes. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 7
8 - Subproductes obtinguts del tractament de residus sòlids a les plantes de tractament Los Hornillos i Manises. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 8
9 - Entrades per dia de la setmana i mes a l'Ecoparc de Vara de Quart. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 9
10 - Abocaments a l'Ecoparc de Vara de Quart per mes. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 10
11 - Moviments de contenidors per mes a l'Ecoparc de Vara de Quart. 2021 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 11
1 - Consum energètic i emissions de diòxid de carboni a la ciutat de València. 2016-2020 7 INVENTARI D'EMISSIONS DE REFERÈNCIA 1
2 - Consum energètic a la ciutat de València segons activitat i font energètica. 2020 7 INVENTARI D'EMISSIONS DE REFERÈNCIA 2
3 - Emissions de diòxid de carboni a la ciutat de València segons activitat i font energètica. 2020 7 INVENTARI D'EMISSIONS DE REFERÈNCIA 3
4 - Energia procedent de fonts renovables a la ciutat de València. 2020 7 INVENTARI D'EMISSIONS DE REFERÈNCIA 4
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Dades 2023. Primer Trimestre Última publicació el: 12-04-2023 2023-04-12
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2022 Última publicació el: 21-12-2022 2022-12-21
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Butlletí d'Estadística Municipal Núm. 47 (1994 4T) Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30