Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 MEDI AMBIENT
1 - Situació de les estacions de mostratge de la Xarxa Municipal de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 1
2 - Diòxid de sofre a les estacions automàtiques segons mes. 2019 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 2
3 - Diòxid de nitrogen a les estacions automàtiques segons mes. 2019 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 3
4 - Ozó a les estacions automàtiques segons mes. 2019 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 4
5 - Monòxid de carboni a les estacions automàtiques segons mes. 2019 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 5
6 - Partícules en suspensió de grandària inferior a 2.5 µm a les estacions automàtiques segons mes. 2019 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 6
7 - Partícules en suspensió de grandària inferior a 10 µm a les estacions automàtiques segons mes. 2019 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 7
8 - Nivells d'arsènic a les estacions automàtiques segons mes. 2019 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 8
9 - Nivells de cadmi a les estacions automàtiques segons mes. 2019 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 9
10 - Nivells de níquel a les estacions automàtiques segons mes 2019 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 10
11 - Nivells de benzé a les estacions automàtiques segons mes 2019 1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 11
1 - Nivell sonor segons hora del dia i estació automàtica. 2019 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 1
2 - Nivell sonor segons mes i estació automàtica. 2019 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 2
3 - Població i superfície exposada a soroll segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 3
4 - Població exposada a soroll per districte segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 4
5 - Centres hospitalaris exposats a soroll segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 5
6 - Centres educatius exposats a soroll segons el Mapa estratègic de Soroll. 2017 2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 6
1 - Mesures segons estacions de mostratge. De maig a setembre de 2019 3 QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY 1
2 - Característiques generals de les platges de la ciutat de València. 2019 3 QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY 2
1 - Zones verdes urbanes a la ciutat. Superfície en m2. 2019 4 ZONES VERDES URBANES 1
2 - Zones verdes de gestió municipal segons nombre i superfície en m2. Districtes. 2019 4 ZONES VERDES URBANES 2
3 - Parcs urbans segons superfície en m2. 2019 4 ZONES VERDES URBANES 3
4 - Jardins d'especial protecció i jardins al llit del riu Túria segons superfície en m2. 2019 4 ZONES VERDES URBANES 4
5 - Zones verdes dependents de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València. 2019 4 ZONES VERDES URBANES 5
6 - Arbres en sòl públic municipal segons espècie. 2019 4 ZONES VERDES URBANES 6
7 - Zones d'esplai per a gossos i pipicanes. 2019 4 ZONES VERDES URBANES 7
1 - Característiques de l'Albufera 5 PARC NATURAL DE L'ALBUFERA 1
2 - Incendis forestals. 2019 5 PARC NATURAL DE L'ALBUFERA 2
3 - Cens d'aus aquàtiques de l'Albufera. 2019 5 PARC NATURAL DE L'ALBUFERA 3
4 - Activitats i tallers Devesa-Albufera. 2019 5 PARC NATURAL DE L'ALBUFERA 4
1 - Neteja viària. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 1
2 - Neteja de solars, platges i mercats. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 2
3 - Mobiliari urbà per a la recollida de residus sòlids. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 3
4 - Recollida de residus sòlids segons mes. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 4
5 - Recollida de runes per districte i mes. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 5
6 - Telefonades rebudes per a recollida d'efectes segons mes. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 6
7 - Residus sòlids urbans procedents de València tractats segons mes. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 7
8 - Subproductes obtinguts del tractament de residus sòlids a les plantes de tractament Los Hornillos i Manises. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 8
9 - Entrades per dia de la setmana i mes a l'Ecoparc de Vara de Quart. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 9
10 - Abocaments a l'Ecoparc de Vara de Quart per mes. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 10
11 - Moviments de contenidors per mes a l'Ecoparc de Vara de Quart. 2019 6 NETEJA PÚBLICA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 11
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 04-10-2021 2021-10-04
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30