Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 RECURSOS MUNICIPALS
1 - Liquidació del Pressupost Municipal Ordinari 2019 1 FINANCES MUNICIPALS 1
2 - Ingressos del Pressupost Municipal Consolidat 2020 1 FINANCES MUNICIPALS 2
3 - Ingressos més importants del Pressupost Municipal Ordinari 2020 1 FINANCES MUNICIPALS 3
4 - Transferències corrents del Pressupost Municipal Ordinari 2020 1 FINANCES MUNICIPALS 4
5 - Distribució per Delegacions de la inversió i les transferències de capital del Pressupost Municipal Ordinari. 2020 1 FINANCES MUNICIPALS 5
6 - Despeses per Programes segons capítols del Pressupost Municipal Ordinari 2020 1 FINANCES MUNICIPALS 6
7 - Pressupost Municipal Consolidat per capítols. 2020 1 FINANCES MUNICIPALS 7
1 - Personal Municipal segons estructura d'edat i sexe. 2020 2 PERSONAL MUNICIPAL 1
2 - Personal municipal segons àrees. 2020 2 PERSONAL MUNICIPAL 2
3 - Personal municipal segons grup de titulació del lloc de treball. 2020 2 PERSONAL MUNICIPAL 3
4 - Personal municipal segons vinculació laboral. 2020 2 PERSONAL MUNICIPAL 4
5 - Personal municipal segons àrees i grup de titulació del lloc de treball. 2020 2 PERSONAL MUNICIPAL 5
6 - Personal municipal segons àrees i vinculació laboral. 2020 2 PERSONAL MUNICIPAL 6
7 - Personal Municipal segons antiguitat i sexe. 2020 2 PERSONAL MUNICIPAL 7
8 - Personal municipal segons rol professional del lloc de treball i sexe. 2020 2 PERSONAL MUNICIPAL 8
1 - Parcs, vehicles i personal d'extinció d'incendis i salvament. 2019 3 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS 1
2 - Servicis segons tipus. 2019 3 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS 2
3 - Servicis segons tipus principals i dia de la setmana. 2019 3 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS 3
4 - Servicis segons tipus principals i mes. 2018 3 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS 4
1 - Servicis segons tipus. 2019 4 POLICIA LOCAL 1
2 - Seguretat ciutadana. Servicis, identificacions i detencions. 2019 4 POLICIA LOCAL 2
3 - Servicis humanitaris / riscos. 2019 4 POLICIA LOCAL 3
4 - Servicis segons tipus per districte. 2019 4 POLICIA LOCAL 4
5 - Plantilla del Cos. 2019 4 POLICIA LOCAL 5
6 - Infraccions de circulació sancionades segons tipus. 2019 4 POLICIA LOCAL 6
7 - Recaptació de grues municipals. 2019 4 POLICIA LOCAL 7
1 - Celebració de bodes civils en l'Ajuntament de València. 2011-19 5 BODES CIVILS MUNICIPALS 1
1 - Nombre de béns i valor per epígraf. 2020 6 PATRIMONI MUNICIPAL 1
2 - Nombre d'edificis segons districte i tipus. 2020 6 PATRIMONI MUNICIPAL 2
3 - Superfície de la parcel·la d'edificis segons districte i tipus. 2020 6 PATRIMONI MUNICIPAL 3
4 - Superfície construïda d'edificis segons districte i tipus. 2020 6 PATRIMONI MUNICIPAL 4
5 - Valor d'edificis segons districte i tipus. 2020 6 PATRIMONI MUNICIPAL 5
6 - Superfície de la parcel·la, superfície construïda i valor d'edificis segons barris. 2020 6 PATRIMONI MUNICIPAL 6
1 - Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris. 2016-19 7 INDICADORS ECONÒMICS I FINANCERS 1
1 - Usuaris i pàgines visitades en la web municipal (www.valencia.es) per mes. 2019 8 WEB MUNICIPAL I SEU ELECTRÒNICA 1
2 - Seu Electrònica de l'Ajuntament de València. 2019 8 WEB MUNICIPAL I SEU ELECTRÒNICA 2
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31