S'està cercant, espereu....

Estàs en: Anuario Estadistica

Anuario Estadistica - València

%>
Anuari 2022 RECURSOS MUNICIPALS
1 - Liquidació del Pressupost Municipal Ordinari 2021 1 FINANCES MUNICIPALS 1
2 - Ingressos del Pressupost Municipal Consolidat 2022 1 FINANCES MUNICIPALS 2
3 - Ingressos més importants del Pressupost Municipal Ordinari 2022 1 FINANCES MUNICIPALS 3
4 - Ingressos per transferències corrents del Pressupost Municipal Ordinari 2022, segons origen 1 FINANCES MUNICIPALS 4
5 - Distribució per Delegacions de la inversió i les transferències de capital del Pressupost Municipal Ordinari. 2022 1 FINANCES MUNICIPALS 5
6 - Despeses per Programes segons capítols del Pressupost Municipal Ordinari 2022 1 FINANCES MUNICIPALS 6
7 - Pressupost Municipal Consolidat per capítols. 2022 1 FINANCES MUNICIPALS 7
1 - Personal Municipal segons estructura d'edat i sexe. 2022 2 PERSONAL MUNICIPAL 1
2 - Personal municipal segons àrees. 2022 2 PERSONAL MUNICIPAL 2
3 - Personal municipal segons grup de titulació del lloc de treball. 2022 2 PERSONAL MUNICIPAL 3
4 - Personal municipal segons vinculació laboral. 2022 2 PERSONAL MUNICIPAL 4
5 - Personal municipal segons àrees i grup de titulació del lloc de treball. 2022 2 PERSONAL MUNICIPAL 5
6 - Personal municipal segons àrees i vinculació laboral. 2022 2 PERSONAL MUNICIPAL 6
7 - Personal Municipal segons antiguitat i sexe. 2022 2 PERSONAL MUNICIPAL 7
8 - Personal municipal segons rol professional del lloc de treball i sexe. 2022 2 PERSONAL MUNICIPAL 8
1 - Parcs, vehicles i personal d'extinció d'incendis i salvament. 2021 3 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS 1
2 - Servicis segons tipus. 2021 3 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS 2
3 - Servicis segons tipus principals i dia de la setmana. 2021 3 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS 3
4 - Servicis segons tipus principals i mes. 2018 3 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS 4
1 - Servicis segons tipus. 2021 4 POLICIA LOCAL 1
2 - Seguretat ciutadana. Servicis, identificacions i detencions. 2021 4 POLICIA LOCAL 2
3 - Servicis humanitaris / riscos. 2021 4 POLICIA LOCAL 3
4 - Serveis de trànsit. 2021 4 POLICIA LOCAL 4
5 - Servicis segons tipus per districte. 2021 4 POLICIA LOCAL 5
6 - Infraccions denunciades segons tipus. 2021 4 POLICIA LOCAL 6
7 - Recaptació de grues municipals. 2021 4 POLICIA LOCAL 7
8 - Plantilla del Cos. 2021 4 POLICIA LOCAL 8
1 - Celebració de bodes civils en l'Ajuntament de València. 2012-2021 5 BODES CIVILS MUNICIPALS 1
1 - Nombre de béns i valor per epígraf. 2022 6 PATRIMONI MUNICIPAL 1
2 - Nombre d'edificis segons districte i tipus. 2022 6 PATRIMONI MUNICIPAL 2
3 - Superfície de la parcel·la d'edificis segons districte i tipus. 2022 6 PATRIMONI MUNICIPAL 3
4 - Superfície construïda d'edificis segons districte i tipus. 2022 6 PATRIMONI MUNICIPAL 4
5 - Valor d'edificis segons districte i tipus. 2022 6 PATRIMONI MUNICIPAL 5
6 - Superfície de la parcel·la, superfície construïda i valor d'edificis segons barris. 2022 6 PATRIMONI MUNICIPAL 6
1 - Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris. 2020-2021 7 INDICADORS ECONÒMICS I FINANCERS 1
1 - Usuaris i pàgines visitades en la web municipal (www.valencia.es) per mes. 2021 8 WEB MUNICIPAL I SEU ELECTRÒNICA 1
2 - Seu Electrònica de l'Ajuntament de València. 2021 8 WEB MUNICIPAL I SEU ELECTRÒNICA 2
1 - Suggeriments, queixes i reclamacions presentades pels usuaris segons motiu. 2021 9 SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS 1
2 - Suggeriments, queixes i reclamacions presentades pels usuaris segons mes. 2021 9 SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS 2
3 - Suggeriments, queixes i reclamacions presentades pels usuaris segons districte. 2021 9 SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS 3
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2022 Última publicació el: 21-12-2022 2022-12-21
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Anuari Estadístic de L'Horta. Àrea Metropolitana de València. 1990 Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31