En l’Ajuntament de València estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l’Ajuntament de València efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

La llista actualitzada de les activitats de tractament que l’Ajuntament de València duu a terme es troba disponible en el enllaç següent al Registre d’activitats de tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten són les estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular de les dades o prestar els servicis demanats, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb estes finalitats.

Les dades arreplegades de cada titular interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que calga.

El titular serà informat, amb caràcter previ a l’arreplegada de les seues dades, dels aspectes generals regulats en esta política pel que fa als aspectes següents:

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
2. Per a què tractem les vostres dades personals?
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les vostres dades personals?
4. Quant de temps conservem les vostres dades personals?
5. Qui pot ser cessionari o destinatari de les vostres dades personals?
6. Quins són els vostres drets en protecció de dades i com podeu exercir-los?