Servicios de la web

Hall

INFOCIUTAT

ECOPARC DE PICASSENT

  • CMNO DE L'HOMET, S/N .
  • 46220 PICASSENT (VALENCIA)

OBSERVACIONS: Ecoparcs i Àrees d'aportació de residus.
Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen planta o compostos de plata (Radiografies).
*Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants (Olis usats automoció).
Envasos de paper i cartó.
Envasos de plàstic.
Envasos de fusta.
Envasos metàl·lics (Ferralles).
Envasos de vidre.
*Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles.
*Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa (Aerosols). *Bateries de plom.
*Piles que contenen mercuri (Piles botó).
Piles alcalines (Excepte 16 06 03) (Piles no botó).
Altres piles i acumuladors (Piles no botó)
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 07 09 02 i 17 09 03 (Runes).
Paper i carbó.
Vidre.
Roba.
Teixits.
*Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri.
*Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburos.
Medicaments diferents dels especificats en el codi 20 01 31 (Medicaments caducats).
Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (Electrodomèstics).
Fusta diferent de l'especificada en el codi 20 01 37.
Plàstics.
Metalls (Ferralles).
Residus biodegradables (Restes de Poda).
Residus voluminosos (Mobles).

NOTA: Els residus assenyalats amb un (*) són residus perillosos.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI