Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Telèfon del menor de la Comunitat Valenciana

Telèfon del menor de la Comunitat Valenciana

La Línia d'Ajuda a la Infància, de la Comunitat Valenciana, número 116111, és un telèfon gratuït per al públic, que funciona ininterrompudament les 24 hores al dia, i té com a objectiu general centralitzar les telefonades que denuncien o posen de manifest presumptes situacions de risc o desemparament de menors d'edat, oferint una resposta immediata, reorientant la situació o derivant-la als organismes competents per a la seua investigació i/o intervenció.  

Les crides al número internacional Servici "Línia d'ajuda a la infància" (116111) realitzades a la Comunitat Valenciana, es deriven automàticament al Telèfon del Menor, per a la seua atenció.  

Destinataris  

Els seus destinataris són:  

-Menors amb necessitats d'orientació, ajuda i protecció, derivada tant de problemàtiques generades pel propi comportament dels mateixos, com de possibles agressions del seu entorn familiar, social i escolar.  
-Adults amb necessitats d'assessorament o denúncia de situacions de desprotecció de menors.   

Informació 

El Telèfon del menor és atés per professionals especialitzats en l'àrea de la intervenció social, psicològica i educativa.  

Les informacions o denúncies rebudes en el Telèfon del menor i que amb caràcter general motiven l'inici d'accions per part dels professionals que atenen el mateix, són entre altres les següents:

*Abandó, negligència i aïllament del menor.
*Absentisme escolar.
*Abús sexual.
*Agressividat, tant en la faceta de subjecte actiu com a passiu.
*Anorexia, bulímia, trastorns de l'alimentació.
*Consum de drogues, alcohol.
*Custòdia, tutela, règim de visites.
*Embaràs de la menor.
*Fugues o desitjos d'abandonar el domicili familiar.
*Informació i assessorament puntual.
*Intents de suïcidi.
*Maltractaments  físics.
*Maltractaments psíquics.
*Mendicitat.
*Problemes escolars.
*Problemes de conducta (delinqüència, etc.).
*Problemes de sexualitat.
*Problemes de relació amb amics i/o companys.
*Problemes de relació amb pares i/o germans i/o familiars.
*Problemes judicials.
*Soledat.
*Trastorns psicològics.
*Violència escolar.
*Altres.

Protocol i criteris d´ actuació

El protocol y criteris d´ actuació del Telèfono del menor, es concreta:  

1.- Rebuda una crida, el Telèfon del menor centrarà la seua actuació en l'arreplega màxima d'informació, identificant el menor afectat, la situació denunciada i l'entorn en què es produïx, en un grau tal que permeta valorar la gravetat del cas i actuar en conseqüència, bé oferint, si és el cas, una solució al problema, que pot implicar la derivació immediata als Servicis de Protecció de Menors, municipals o autonòmics, o l'auxili policial, o bé informant o remetent el cas als organismes competents per a la seua investigació o intervenció. Són criteris generals d'actuació del Telèfon del menor:


*Comprovar la veracitat de la informació o denúncia rebuda, verificant les crides amb dades incongruents o presumptament falses o malicioses.
*Avaluar amb la màxima rapidesa possible el risc o desprotecció en que es poguera trobar el menor.
*Derivar els casos als servicis o organismes corresponents, per a l'inici o continuïtat de la investigació i/o intervenció.  

2.- Atenció adequada a l'informador durant el moment de l'escolta.  

3.- El Telèfon del menor en la seua actuació vetlarà pel respecte dels drets reconeguts als xiquets i xiquetes en les lleis i en els Tractats Internacionals.  Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI