Servicios de la web

Hall

INFOCIUTAT

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERA


Per Resolució d'Alcaldia, de data 15 de març de 2020:

SE SUSPÉN L'ATENCIÓ PRESENCIAL EN TOTES LES OFICINES MUNICIPALS

Text de la Resolució de Alcaldia


CONSULTE SENSE DESPLAÇAMENTS:

Pot vosté realitzar qualsevol consulta a través dels següents canals:

- Telèfon d'informació 010 (de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 18.30 ininterrompudament i els dissabtes de 9.00 a 14.00 hores).

- Telèfons d'Atenció Ciutadana: 96.208.30.19 - 96.208.20.16 - 96.208.21.05 - 96.208.30.41 - 96.208.30.43 (de dilluns a divendres laborables de 9 a 13.00h).

- A través de la Bústia de Consultes de la web municipal PULSANT ACÍ.


- A través del correu electrònic: informacion@valencia.es


Fatxada de l'edifici de Tabaquera

Horari:

Dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
Tots els dies laborables de l'any excepte el 24 i 31 de desembre i el 18 de març.

Informació:

- Tràmits i gestions municipals: com i on realitzar una gestió, documentació necessària, etc.
- Activitats i convocatòries municipals: concursos, oposicions, activitats culturals, etc.
- Localització i horaris d'equipaments municipals: centres socials, de joventut, biblioteques, parcs, etc.

Registre General d'Entrada

- Entrega de Sol·licituds i documentació dirigits a l’Ajuntament de València

Registre de Factures

- Entrega de factures dirigides a l’Ajuntament de València

Gestió Tributària Integral

Tràmits i altres gestions:

- Consulta de béns.
- Consulta de situació tributària.
- Canvi de comunicació d'adreça fiscal.
- Rectificació de dades errònies del contribuent.
- Documents per a realitzar el pagament de tributs.
- Ajornament i fraccionament.
- Domiciliació bancària de tributs.
- Devolució d'ingressos.
- Bonificacions.
- Exempcions.
- Autoliquidacions.
- Certificats de situació tributària.
- Justificants de pagaments.

Padró municipal d’habitants:

Tràmits i altres gestions:

-Altes padronals.
-Comunicació de canvis de domicili (trasllats).
-Certificats d’empadronament.
-Comprovació de dades del padró.
-Renovacions i confirmació d’estrangers.

Tots els tràmits del Padró Municipal són gratuïts.

Altres gestions:

- Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.
- Expedició de firmes digitals / Punt de registre ACCV (CITA PRÈVIA) .Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI