RESPOND-A

Amb la creixent amenaça del canvi climàtic i les conseqüències dels cada vegada més severs accidents industrials, hi ha una creixent necessitat que els primers intervinents en emergències accedisquen a sistemes de gestió d'informació confiables i àgils que oferisquen una millor consciència situacional.

 

Els primers intervinents en emergències necessiten solucions holístiques i fàcils d'usar, tecnologies avantguardistes (realitat virtual i augmentada, 5G, sensors intel·ligents...) i dades de qualitat per als seus Centres de Comandament i Control; per a predir i avaluar millor els incidents i per a salvar vides en cas de desastres.

 

Els cossos intervinents en emergències testarem les solucions de RESPOND-A en escenaris de desastres hidrometeorològics, geofísics i tecnològics, i PLV acollirà un esdeveniment de difusió i demostració. El consorci està format per 34 socis de 13 països (Xipre, França, Alemanya, Grècia, Espanya, Regne Unit, Itàlia, Suècia, Holanda, Bèlgica, Bulgària, Montenegro i Portugal)

 

Pressupost de 7 666 225,00€

FONS: H2020

DATA D’INICI: 1/06/2020

DATA DE FINALITZACIÓ: 31/05/2023

PÀGINA WEB: https://respond-a-project.eu/

 

Ir a Inicio