FEDER: REHABILITACIÓ EDIFICI C/REINA 121 PER A EQUIPAMENT CULTURAL

Consisteix en la rehabilitació d’aquest immoble d’interès cultural, que es troba en una situació de deteriorament, amb l’objectiu de dedicar-lo a Centre Cultural. Aquest centre cultural permetrà dotar el barri del Cabanyal d’una infraestructura per a ús i gaudiment dels veïns, la qual cosa dinamitzarà l’activitat cultural d’aquest barri. A més a més, permetrà disposar d’un espai exclusiu per què la ciutadania desenvolupe les seues activitats com ara exposicions, desenvolupament d’idees, conferències, etc..

 

El cost estimat del projecte és de 757.756,18 € (IVA inclòs) i la UE finança 313.122,39 € (50% sense IVA)

 

FONS EUROPEU: FEDER

 

 

DATA CONCESSIÓ: Resolució Presidència GV de 30/08/18 (DOGV 04-09-2018)

 

 

DURADA: 10 mesos

 

Ir a Inicio