Projectes - EDI

1. Cabanyal-Canyamelar-Cap de França digital: Accés universal a les TIC en condicions d'igualtat i eliminació de la bretxa digital.

Aparcament Veïnal Segur

13. Assistència tècnica per a la governança, el partenariat i la coordinació i comunicació entre tots els agents.

Assistència Tècnica par a Governança, el Partenariat i la Coordinació i Comunicació entre tots els Agents

12. Assistència tècnica per a la gestió, control i desenvolupament de capacitats relacionades.

Assistència Tècnica per a la Gestió, Control i Desenvolupament de Capacitats Relacionades

11. Suport integral a les famílies: Inclusió i prevenció comunitària des de la perspectiva de gènere

Centre de Dia par a Persones Majors "El Cabanyal"
Escola infantil de Primer Cicle (0-3 Anys)

9. Millora de l'empleabilitat i de la integració sociolaboral. Suport a l'emprenedoria i a la creació d'ocupació

Centre de Suport a l'Emprenedoria i Relleu en el Comerç

10. Foment de la reactivació comercial.

Creació d'una Identitat Comercial del Barri

2. Mobilitat Urbana Sostenible: Reducció d'emissions de CO2 prioritzant el trànsit intermodal de vianants, ciclista i de transport públic.

Disseny d'Itineraris Escolars Segurs als Centres Educatius

6. Regeneració física, econòmica i social de l'entorn urbà més degradat del barri

Escola Taller el Cabanyal-el Canyamelar - Cap de França

3. Millora de l'eficàcia energètica i augment de les energies renovables: Intervenció en l'edificació de l'àrea.

Millora Eficiència Energètica de Vivendes

Pàgines

Ir a Inicio