Projectes - EDI

8. Revitalització del barri per mitjà d'infraestructures i programes culturals

Reconstrucció d'Edificació: Seu del Centre Cívic Cabanyal-Canyameral - Cap de França

2. Mobilitat Urbana Sostenible: Reducció d'emissions de CO2 prioritzant el trànsit intermodal de vianants, ciclista i de transport públic.

Recorreguts de Preferència de Vianants Est-Oest
Reurbanització de la Vora Oest del Barri: Serreria i Lluís Peixo

4. Protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França

Rehabilitació d'Elements Patrimonials: Casa dels Bous - Museu de la Mar
Rehabilitació d'Elements Patrimonials: Edifici carrer Barraca 53 per a Seu de la Junta Municipal de Districte Marítimo

5. Millora i rehabilitació del medi ambient urbà

Reurbanització Àrees entre carrers del Dr. Lluch-Bloc dels Portuaris i entre carrers dels Pescadors-Empar Guillem, Zona Esportiva Lliure Accés i Mercat
Reurbanització carrer Vicent Brull entre Justo Vilar i Avinguda del Mediterrani
Reurbanització de l'Entorn del Mercat
Reurbanització i Millora Paisatgística dels carrers entre la Serradora i Lluís Despuig i entre Martí Grajales i Sánchez Coello

3. Millora de l'eficàcia energètica i augment de les energies renovables: Intervenció en l'edificació de l'àrea.

Substitució Climatització Mercat Cabanyal

Pàgines

Ir a Inicio