Projectes - EDI

5. Millora i rehabilitació del medi ambient urbà

Pla d'Activació i Suport als Horts Urbans
Reurbanització Àrees entre carrers del Dr. Lluch-Bloc dels Portuaris i entre carrers dels Pescadors-Empar Guillem, Zona Esportiva Lliure Accés i Mercat
Reurbanització carrer Vicent Brull entre Justo Vilar i Avinguda del Mediterrani
Reurbanització de l'Entorn del Mercat
Reurbanització i Millora Paisatgística dels carrers entre la Serradora i Lluís Despuig i entre Martí Grajales i Sánchez Coello
Ir a Inicio