Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Ajuda POP3

Què és el protocol POP3?
El POP3 (Post Office Protocol versió 3) és un protocol utilitzat pels programes de correu electrònic per a llegir i emmagatzemar localment els missatges des del servidor.

Suporta Valenciamail el protocol POP3?
El correu electrònic de Valeciamail és accessible utilitzant el protocol POP3 si accedixes a Internet per mitjà de l'ISP d'ONO.

Com puc saber si estic accedint a Internet a través de l'ISP d'ONO?
Pot configurar-se un accés telefònic seguint les instruccions, segons el sistema operatiu que dispose: W95/98 , W2000 , WXP . També si té contractat un producte d'accés a Internet d'ONO (Internet d'Alta Velocitat o Tarifa Plana d'ONO) i accedix a Internet per mitjà del seu mòdem de cable o el seu mòdem analògic des del número de telèfon habilitat per a la Tarifa Plana, accedix a través de l'ISP d'ONO.

Com puc accedir al meu compte de correu electrònic per mitjà del protocol POP3?
Si ja té un programa de correu electrònic instal·lat i l'accés a Internet a l'ISO d'ONO, només ha de configurar de nou els noms dels servidors de correu d’entrada i d’eixida:
Servidor de correu (SMTP) entrada: smtp.ono.com.
Servidor de correu (POP3) eixida: pop3.ono.com.
Després de modificar els servidors de correu, tan sols ha de configurar el mateix compte, introduint el seu login seguit de "@valenciamail.net" i la contrasenya. Per exemple Javier.Gonzalez@valenciamail.net, s'introduïx Javier.Gonzalez@valenciamail.net més la contrasenya. Si encara no té el programa de correu electrònic instal·lat, el mateix programa de configuració d’este et demanarà les mateixes dades.
Pot descarregar-se un manual que conté més detalls sobre com accedir al seu compte de correu ciutadà mitjançant el protocol POP3, segons Netscape Messenger o Outlook ExpressDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI