06/12/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. COOPERACIÓ SOCIAL:

4. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

5. ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

6. VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

Presentació:

7. MENOR: L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Els objectius d'aquestes actuacions estaran encaminats a:
- La cobertura de les necessitats fisiològiques, cognitives i afectives que afavorisquen el seu desenvolupament normalitzat.
- La col·laboració amb aquelles famílies que necessiten suport educatiu per al manteniment d'un entorn favorable per als seus menors.
- La prevenció i valoració de la negligència en l'atenció a menors i els abusos dels quals siguen objecte: explotació, maltractaments físics i psíquics.
- L'adquisició, per part de la/el menor, dels recursos necessaris per a evitar el seu desajustament personal i inadaptació social.
Compte amb una sèrie de recursos i programes especialment dissenyats per a atendre la població infantil i juvenil en situació de desprotecció:
- Centres Municipals de Serveis Socials: amb equips de professionals amb especialització en la problemàtica de menors, amb funcions de detecció, avaluació, intervenció i seguiment, sent la porta d'accés a tot el sistema d'atenció a menors de l'Ajuntament de València (SEAFI).
- Prestacions econòmiques: que tenen com a objectiu pal·liar situacions econòmiques precàries de famílies amb menors en situació de risc.
- Projectes d'intervenció soci-educatius: dirigits a menors en situació de risc i desemparament.
- Serveis Especialitzats: Equip d'Intervenció Familiar, Programa de Mesures Judicials, Centre de Dia per a Joves, Punt de Trobada Familiar.
- Col·laboració amb altres entitats, públiques i privades, que intervenen amb menors en situació de dificultat social de la nostra ciutat.

8. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

9. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE SOSTRE:

10. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària. El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials www.valencia.es/bienestarsocial.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI