Servicios de la web

Hall

Secretari municipal de l’Àrea I

Manuel Latorre Hernández

DADES DE CONTACTE

Carrer Amadeu de Savoia, 11
46010 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 3545-3546
Fax: 96 362 81 62

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 106.391,76

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 10-02-2015 (pdf descarregar) BOP 22-03-2019 (pdf 271 kb) BOP 26.03.2020 (pdf 197 Kb).

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Llicenciat en Dret, per la Universitat Literària de València, promoció 1985-1990.
Formació Universitària de Postgrau:
-Màster en Economia de la Construcció, organitzat per l’Escola d’Arquitectura Tècnica de la Universitat Politècnica de València, Mòdul sobre “Urbanisme i Gestió Municipal”, de 52 hores lectives.
-Màster en Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana, organitzat pel Departament d’Urbanisme de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de València, Mòduls II (60 hores lectives) i III (80 hores lectives) del Curs d’Especialista en Gestió Urbanística i Territorial.
Funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional des de l’any 1995, integrat primer en la Subescala de Secretaria-Intervenció, després en la Subescala de Secretaria, Categoria d’Entrada (1998) i des a l’any 2000 en la Subescala de Secretaria, Categoria Superior.
Des del 15 de març de 2004 exercisc en l’Ajuntament de València diversos llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, actualment ocupe en propietat el lloc de treball de titular de la Secretaria d’Àrea I.
Professor de cursos selectius d’accés a la funció pública de diverses promocions de Funcionaris de l’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional; de cursos de formació majoritàriament orientats als àmbits de l’urbanisme i el medi ambient, organitzats per diverses Universitats, Col·legis Professionals i centres de formació privats; així com professor de les següents formacions universitàries de postgrau:
-Diploma d’Ordenació Autonòmica del Territori de la Universitat de València, Estudi General.
-Màster en Planificació Territorial, Mediambiental i Urbana de la U.P.V.;
-Màster en Urbanisme, Medi Ambient i Règim Local del C.E.U. – Escola de Negocis;
-Programa de Direcció de Desenvolupaments Immobiliaris de la Facultat d’Estudis de l’Empresa.
Autor de diverses publicacions en revistes especialitzades (El Consultor, Revista de Dret Urbanístic i Medi Ambient, Revista Aranzadi d’Urbanisme i Edificació), així com coautor de diverses obres col·lectives publicades per les editorials C.E.D., Tirant Lo Blanch i La Llei.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI