Servicios de la web

Hall

Director Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM

Jesús Casero Camacho

DADES DE CONTACTE

Passeig de la Petxina, 42
46008 - València
Telèfon:: 96.354.83.00 ext. 2921
gerencia@fdmvalencia.es
www.fdmvalencia.es

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 65.000,00€

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 27-11-2018 (pdf descarregar) BOP 28-11-2019 (pdf. 253 Kb).

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Dades acadèmiques:

- Professor d'E.G.B. per l'Escola Universitària de Formació del Professorat de la Universitat de València.

- Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació (Pedagogia) per la Universitat de València.

Experiència professional:

- Funcionari de Carrera A1, de l'Ajuntament de València, des de l'any 2002.
- 2018, en Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, de data 21 de setembre, és nomenat Director Gerent de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
- 2018, Cap de Secció Adjunt al Cap de Servici de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de València.
- 2018, gener, designat Coordinador per Acord de Ple de l'Ajuntament de València, per a implementar l'adhesió al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, així com davant Xarxa Salut, Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana, a la qual s'adherix la ciutat de València.
- 2017, nomenat Coordinador per a la implementació local de l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del SNS després de l'adhesió de l'Ajuntament de València, mitjançant Acord del Ple de la Corporació Municipal.
- 2016, Prefectura de Secció de Promoció de la Salut en el Servici de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de València.
- 2016, designat Coordinador Tècnic davant la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables dependent de la FEMP, a la qual està adherida la ciutat de València.
- 2001,Director del Centre Municipal de Servicis Socials de Fuensanta (posteriorment C.M.S. S. de Patraix) fins a abril de 2016.
- 1985, Director del C.M.S. S. d'Olivereta, el qual exercix fins a 2001.
- Al llarg de la carrera professional, desenvolupada a l'Ajuntament de València des d'octubre de 1983, exercix diferents llocs de Direcció d'Equip, des de 1985 fins a l'actualitat.
- 1983, octubre, s'incorpora a treballar a l'Ajuntament de València, en la Delegació de Servicis Socials, com a Educador de Carrer en l'Equip de Natzaret.

Funcions i tasques destacades:
- Direcció d'equips en el vessant de gestió de recursos humans, així com en la coordinació i direcció de programes.
- Gestió d'expedients, pressupostos, elaboració d'informes, etc., dins de les seues funcions i responsabilitats.
- Gestió de Qualitat segons Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, aplicada als procediments, materials, espais, a l'equip i atenció als usuaris dels diferents Programes i Servicis. Implementar programes i projectes per a la infància i adolescència des de perspectives de protecció, prevenció, d'oci i temps lliure i promoció de l'activitat física i l'esport en els centres educatius, mitjançant programes i projectes destinats a la creació d'hàbits i estils de vida saludables.
- Foment i promoció de l'associacionisme en dirigir la Taules de Solidaritat d'Olivereta i Fuensanta-Patraix, des de l'any 1996 al 2016 i actualment en coordinar la implementació de l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut i l'adhesió al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana a la Ciutat de València; estratègies que requerixen necessàriament la participació d'entitats socials de diferents sectors d'actuació com: Sanitat i Salut, Educació, Esports, Servicis Socials, Joventut, etc.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA


Títol de Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica. Especialitat en Ciències Humanes (pdf 1339 kb) Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació (pdf 909 kb)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI