19/05/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Personal eventual

La Junta de Govern Local, per mitja de l'acord núm. 21, de 26 de juny de 2015, va aprovar el nombre i règim del personal eventual:

El nombre de personal eventual al servici de l’Ajuntament de València per a cobrir els llocs d’assessorament i confiança de les delegacions d’àrea o servici, secretaries de grup i de personal al servici dels grups polítics vindrà determinat pel nombre de regidors i regidores que componen la corporació (trenta-tres) més un lloc de secretaria de grup per cada un dels grups polítics, mes tres llocs a raó d’u per cada una de les tres forces polítiques amb més representació, exclòs el Grup Municipal Compromís, i quatre llocs destinats al Gabinet d’Alcaldia. En total, quaranta-cinc llocs de treball, que són susceptibles de ser alternativament i de conformitat amb les peticions de provisió de llocs de Secretaria de Grup, llocs d’Assessorament de Delegació d’Àrea o Servici, o llocs de personal eventual.

Determinar les característiques i retribucions del personal eventual de la següent forma:

- Assessoria Delegació o Servici i Grups Polítics percebran les corresponents a lloc de Direcció de Servici.
- Secretaria de Grup Polític se’ls aplicarà a més un coeficient d’un 15%.
- Direcció Gabinet Alcaldia percebrà les corresponents al lloc de lletrat de l’Assessoria Jurídica Municipal.

Retribució anual bruta 2015, 2016, 2017 i 2018

Grup Popular
Interessat Import
Diego Martí, Cristina 57.424,78
Fernández Checa Ruíz, Alejandro 57.424,78
Gómez Cerón, Juan Pedro 57.424,78
López Herrero, Ángel 57.424,78
Martí Cerveró, José Luis 57.424,78
Montalvá Medina, Cristina 57.424,78
Mundina Gómez, Carlos 57.424,78
Rodríguez Guisado Bolinches, Andrés 57.424,78
Salom Andrés, Luis Manuel 57.424,78
Valero Lluesma, Julio 57.424,78
Giner Corell, Juan 57.424,78
Pardo Belenguer, Enrique 57.424,78
Esteve Pla, José Manuel 57.424,78


Grup Compromís
Interessat Import
Argente Pelufo, Mar 57.424,78
Mansanet i Mansanet, Joan M. 57.424,78
Matas Valverde, Juan David 57.424,78
Martínez Tormo, José 57.424,78
Moltó Gisbert, Sara 57.424,78
Ortega Cuenca, Daniel 57.424,78
Notario Villanueva, María Luisa 57.424,78
Puchades Vila, Vicent Josep 57.424,78
Tur Sanahuja, Enrique 57.424,78
Mezquida Ortega, Amadeu, Secretari del Grup 66.038,56
Martínez Carrasco, Jordi 57.424,78


Grup Socialista
Interessat Import
Bernabé García, Pilar 57.424,78
Domínguez Gómez, Rosa 57.424,78
Fernández Pla, Carlos 57.424,78
Gimeno Valcárcel, Isabel 57.424,78
Martínez López, Juan Gabriel 57.424,78
Sanjuan Roca , Borja Jesús 57.424,78
Vila Navarro, Carlos 57.424,78
Murria Villanueva, Juan Manuel. Secretari de Grup 66.038,56


Grup Ciutadans
Interessat Import
Alcaide Cabanes, Encarnación 57.424,78
Jiménez Melchor, Magdalena 57.424,78
Larraz Rada, Julián 57.424,78
Hernández Mora, Sonia (1) 57.424,78
Orts Hernández, Emilio José. Secretario de Grupo (2) 66.038,56
Varea Sáez, Francisco 57.424,78
Pérez Gallart, Raúl 57.424,78
Rosillo Antúnez, Francisco 57.424,78

(1) Fins al 01-04-2016 ha percebut la retribució anual de 66.038,56 €.
A partir d'aquesta data percep la retribució anual que figura en la taula.

(2) Fins al 01-04-2016 ha percebut la retribució anual de 57.424,78 €.
A partir d'aquesta data percep la retribució anual que figura en la taula.Grup València en Comú
Interessat Import
Flores Cerdá, Joaquín 57.424,78
Pedraza Munar, Ángela Yaneth (Secretària de Grup) (1) 66.038,56
Biosca Ordaz, Mireia 57.424,78
Maroto Mengual, Salvador 57.424,78
Bellver Franco, Manuel Edgar 57.424,78

(1) Fins al 22-09-2017 ha percebut la retribució anual de 57.424,78 €.
A partir d'aquesta data percep la retribució anual que figura en la taula.Gabinet Alcaldia
Interessat Import
Tarín Gurrea, Esther Palmira, Direcció Gabinet Alcaldia 67.312,00
Pons Romaní, Alejandro 57.424,78
Ribera Casado, Francisco Xavier 57.424,78
Vendrell Palacios, Joan Pau 57.424,78
Bengochea Boix, Pilar 57.424,78


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI