Presentació

La Ciutat de València està immersa en un procés de revisió del planejament municipal que abasta tant l'ordenació estructural com la detallada. El document de directrius constitueix un enllaç entre aquestes dues escales de planejament, l'estructural metropolitana i la detallada dels barris.

Les Directrius pretenen establir un marc sobre el qual implantar un canvi de rumb de l'activitat urbanística cap a la regeneració urbana basada en la qualitat urbana com a mitjà per a millorar la qualitat de vida de les persones.

Quin contingut ha de tenir un procés de revisió de l'ordenació detallada d'un pla dels 80 en un context de canvi social i de demanda de transparència?

Com es revisa l'ordenació detallada si els principals problemes no són de qualificació i normativa urbanística sinó de qualitat d'un espai urbà colonitzat pel vehicle privat i un patrimoni edificat envellit?

Creiem que la millor proposta de revisió consisteix a enfocar l'activitat urbanística cap a la millora de la qualitat urbana mitjançant processos de regeneració de la ciutat existent que partint dels barris aconseguisca tota la ciutat.

Així, l'objecte del document inicial és establir la metodologia que ens permeta disposar de criteris amb els quals implantar un nou model de ciutat que, sobre la base de la qualitat urbana, millore la qualitat de vida dels ciutadans de València.

Ir a Inicio