Inici

imagina EL PARC DE
DESEMBOCADURA
DEL JARDÍ DEL TÚRIA

Volem acabar el Jardí del Túria, que recentment ha complit el seu 35 aniversari, amb la participació de les veïnes i els veïns de València.

El futur Parc de Desembocadura del Túria resoldrà, en els pròxims anys, la trobada d’un dels parcs urbans públics més grans de tota Europa amb el recinte portuari que en el seu moment va ocupar l’antiga desembocadura del riu. Aquesta actuació paisatgística suposarà, d’aquesta manera, una solució per als últims trams del Jardí del Túria, i que connectarà amb els sectors urbanístics de França, Ciutat de les Arts i les Ciències, Moreres-II, Cocoters i Grau.

El Parc de Desembocadura, en definitiva, desenvoluparà una façana marítima més verda i blava per a València, ja que la naturalització de l’entorn en la vida de les persones és un dels eixos estratègics de la ciutat.

Valenciano

Coneix els projectes finalistes

OMBRA, RIU I CONVIU

SENDES D’AIGUA

RIU-DIVERSITAT

CON(FLUIR)

Projecte seleccionat pel jurat com a guanyador

ANTECEDENTS

Què ha ocorregut fins hui?

1984

Pla especial de reforma interior (PERI) del Jardí del Túria, Ajuntament de València.

1984
1986

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i el Port Autònom sobre l’ordenació urbanística de l’entorn portuari i la seua relació amb la ciutat

1986
1997

Conveni de cooperació entre el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València i l’Autoritat Portuària per a la modernització de les infraestructures del port de València.

1997
2013

Conveni de cessió gratuïta de determinats béns de l’Autoritat Portuària a favor de l’Ajuntament de València aprovat per la Junta de Govern Local

2013
2014

Delimitació d’espais i usos portuaris del port de València

2014
2017

Acord específic entre l’Ajuntament de València i l’Autoritat Portuària sobre l’ordenació del Pla especial de Natzaret est, aprovat en el Comité Assessor del Port.

2017
2018

Conveni de col·laboració amb l’Autoritat Portuària de València per a la utilització de domini públic portuari situat a l’àrea est del barri de Natzaret, aprovat per la Junta de Govern Local

2018
2019

Acord del Comité Assessor del port de València per a plantejar un concurs internacional d’idees per al parc de Desembocadura del llit vell del Túria

2019
2021

Aprovació del Pla especial de la zona sud 1 del port.

2021
2022

Desenvolupament del concurs internacional d’idees del parc de Desembocadura del llit vell del Túria.

2022

Què és esta exposició de projectes?

FASE D’ INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ PÚBLICA.

En esta fase, les propostes seleccionades pel jurat i identificades pel lema s’exposen per tal que la ciutadania, les organitzacions i les associacions interessades puguen fer arribar observacions, suggeriments i propostes de millora a cadascun dels projectes amb l’objectiu de que els equips proponents les tinguen en compte i puguen introduir millores a l’hora de redactar els seus projectes en la segona fase del concurs

Quin és l’estat actual del concurs de projectes?

Este concurs de projectes pretén seleccionar la millor idea per a la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres d’enjardinament, renaturalització i urbanització de la primera fase del parc de Desembocadura del llit vell del Túria.

El concurs de projectes consta de les fases següents:

  1. Presentació de propostes: En el concurs, s’han rebut 17 propostes de diferents equips multidisciplinars. Els projectes en esta fase són anònims.
  2. Valoració de les propostes: el jurat, d’acord amb els criteris tècnics definits en les bases del concurs, ha seleccionat cinc propostes que se presenten en este procés d’informació i participació pública.
  3. Fase d’ informació pública: s’ha obert aquesta fase perquè la ciutadania, les organitzacions i les associacions de la ciutat de València puguen fer arribar les seues observacions i propostes de millora a cadascun dels projectes.

Com s'incorporen les observacions, suggeriments i propostes als projectes finalistes?

Després de la finalització d’aquest procés d’informació i participació pública, es traslladaran les aportacions ciutadanes –juntament amb les possibles recomanacions realitzades pel jurat– mitjançant la plataforma de contractació a les cinc persones o empreses finalistes amb la finalitat que puguen incorporar els resultats de les observacions, suggeriments i propostes de millora realitzades per la ciutadania als projectes per a desenvolupar-los a nivell d’avantprojecte. Durant aquesta fase els projectes continuaran sent anònims.

Després que el jurat estudie les propostes desenvolupades a nivell d’avantprojecte, es decidirà quina d’elles és la guanyadora.

Qui ho promou?

El procés està impulsat per l' Ajuntament de València a través de la Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal i la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana

A qui està dirigit?

El procés d'informació i participació pública desenvolupat en el marc del Concurs de Projectes per al “Parc de Desembocadura del vell llit del Túria” està dirigit a tota la ciutadania, associacions i entitats interessades que vulga realitzar observacions, suggeriments i propostes de millora als projectes finalistes.

Quina és la finalitat?

El procés d'informació i participació pública desenvolupat en el marc del Concurs de Projectes per al “Parc de Desembocadura del vell llit del Túria” suposa una oportunitat per a pensar col·lectivament la ciutat que volem.

Així, es pretén implicar la ciutadania en un projecte de tan singular rellevància per a la ciutat i recollir suggeriments de millora que possibiliten als equips finalistes enriquir les propostes en la segona fase del concurs.

Com i quan participar?

Podràs fer arribar observacions, suggeriments i propostes de millora a cadascun dels projectes del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023.

Localització

On s'exposaran públicament els projectes finalistes?

Plaça de l’Ajuntament, junt a l’Àgora del Disseny
Plaça de l’Ajuntament s/n
46002 València

Edifici del Rellotge – Autoritat Portuària de València
Moll del Grau, s/n
46024 València

Biblioteca Pública Municipal de València – Del Mar (Poblats Marítims- Natzaret)
c/ Fontilles, 35
46024 València
Dies i Horari d’obertura:
De dilluns a divendres, de 8.45 a 14.45.
Dia 6 de gener tancat