Resultats

A continuació es poden trobar els documents resultants del procés participatiu perquè puguen ser consultats i descarregats per totes les persones interessades.

Document inicial on es descriuen els límits i objectius de la participació:

Document de diagnòstic participatiu on es recullen les problemàtiques, necessitats i propostes de la fase de diagnòstic:

Document de la fase de proposta en el qual es descriuen les accions i criteris debatuts durant aquesta fase:

Document de conclusions del procés participatiu que recull els Criteris Ciutadans obtinguts:

Document d’avaluació on es resumeix el nivell de satisfacció amb el procés dels agents participants: