Història de la plaça

A partir de l’informe sobre la Història de la plaça de l’Ajuntament elaborat pel Servici de Patrimoni Històric i Artístic de l’Ajuntament de València s’ha dissenyat este fullet.