Servicios de la web

Hall
logo Ayuntamiento de Valencia

Ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la Ciutat de València 2020

Ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la Ciutat de València 2020

L’objecte d’esta convocatòria és regular el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorga l’Ajuntament de València destinades a fomentar la implantació de noves activitats comercials a la ciutat i al manteniment dels comerços ja existents.

La finalitat d’estes subvencions és el suport a les activitats comercials de la ciutat de València per a afrontar les despeses corrents derivades de la titularitat, exercici i desenvolupament i millora del negoci o activitat comercial. Es pretén amb açò fomentar el xicotet comerç municipal, incentivar el manteniment i la creació d’empreses comercials, així com millorar el mapa comercial de la ciutat de València.

(15/07/2020) Relació sol·licitants que reuneixen tots els requisits, sol·licitants amb defectes a esmenar i sol·licitants amb defectes no subsanables. Requeriment de documentació i termini d'esmena (pdf 690 kb).

Termini presentació requeriments: Del 16 al 29 de juliol de 2020 (ambdós inclusivament).

(15/07/2020) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica - Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

(26/05/2020) CONTINUACIÓ DEL PROCEDIMENT I MODIFICACIÓ DE LES BASES 2a i 7a.3:

- Atés que el termini de 20 dies naturals de presentació de les sol·licituds va començar inicialment el 12 de març de 2020 i es va suspendre el 14 de març de 2020, a conseqüència de l'aixecament de la seua interrupció, el termini de presentació de les sol·licituds quedarà definitivament en 18 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte en el BOP (nº99, de 26 de maig de 2020).

(12/03/2020) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica. (26/05/2020) BASES de la convocatòria - modificades - (pdf 186 kb). (16/03/2020) Anunci suspensió termes i interrupció terminis administratius per COVID-19 (pdf 52 kb).

Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ COMERÇ
  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ COVID-19

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n.49, de 11 de març de 2020 / BOP n º99, de 26 de maig de 2020.

Terminis

  • Des de: 27 de maig
  • Fins a: 13 de juny de 2020, ambdós inclusivament.

Base de dades Nacional de Subvencions
Accés a la Base de Dades Nacionals de Subvencions

Subvencions concedides.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI