16/06/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478
logo Ayuntamiento de Valencia

Ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme 2019.

Ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme 2019

La present convocatòria d'ajudes té per objecte regular la concessió de subvencions a associacions de comerciants amb seu o delegació a València l'objecte de la qual estiga relacionat amb el sector comercio, per a la realització d'activitats promocionals i d'animació del comerç de la ciutat durant l'any 2019.

L'objectiu és fomentar l'associacionisme comercial i aquelles actuacions dirigides a la dinamització del comerç local, impulsar la realització d'accions comercials dirigides al xicotet comerç de la ciutat, incentivant el consum i les vendes.

La finalitat d'aquestes subvencions és el suport a les associacions de comerciants de la ciutat de València, en la realització d'activitats comercials i per al foment de l'associacionisme a la ciutat de València, que permeten reactivar la demanda i la dinamització del consum.

(28/05/2019) EDICTE de subsanació de deficiències (pdf 472 kb).

Es requerix a les entitats sol·licitants amb defectes esmenables perquè, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament de València (28/05/2019), esmenen els errors.

(18/04/2019) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica. (18/04/2019) ANUNCI i BASES de l'acord del 5 d'abril de 2019 de la Junta de Govern Local d'aprovació de la convocatòria (pdf 584 Kb).


Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ COMERÇ

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n.76, de 18 d'abril de 2019.

Terminis

  • Des de: 19 d'abril
  • Fins a: 8 de maig de 2019, ambdós inclusivament.

Lloc de presentació

  • Seu electrònica.

Base de dades Nacional de Subvencions
Accés a la Base de Dades Nacionals de Subvencions


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI