Servicios de la web

Hall
logo Ayuntamiento de Valencia

Subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2018-2019.

Subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2018-2019

La present convocatòria estableix el procediment en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions amb destinació a sufragar despeses no inventariables a favor de projectes esportius desenvolupats a València, durant la temporada 2018-2019, per entitats sense ànim de lucre amb seu social o delegació permanent en aquest municipi.

L'objectiu de la present convocatòria és fomentar, impulsar i donar suport a les actuacions associatives promotores de la pràctica esportiva no professional, amb especial atenció a les quals fomenten l'aprenentatge i la difusió de valors esportius i educatius, la participació en competicions esportives oficials i la celebració d'esdeveniments esportius a la nostra ciutat.

Les sol·licitants podran presentar projectes esportius de durada no superior a un any, en els àmbits d'actuació o categories subvencionables següents:
- Esport en edat escolar.
- Esport per a totes i tots.
- Esport de competició oficial.
- Esdeveniments esportius.

(21/01/2020) Acord de la JGL de 10-01-2020, pel que es resol la convocatòria (pdf 727 kb).

Les entitats beneficiàries hauran de presentar instància electrònica dins del termini atorgat (22-01-2020 fins al 21-02-2020) acompanyada dels annexos pertinents (Annex 5- Memòria Justificativa i Annex 6- Liquidació Final).

(18/11/2019) Requeriment per a l'esmena de les sol·licituds presentades (pdf 1715 kb). (13/06/2019) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica. (11/06/2019) ANUNCI i BASES de l'acord del 17 de maig de 2019 de la Junta de Govern Local d'aprovació de la convocatòria (pdf 1021 Kb).

Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ ESPORTS

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n. 112, de 12 de juny de 2019.

Terminis

  • Des de: 13 de juny
  • Fins a: 12 de juliol de 2019.

Base de dades Nacional de Subvencions
Accés a la Base de Dades Nacionals de Subvencions

Subvencions concedides.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI