Servicios de la web

Hall
logo Ayuntamiento de Valencia

Concurs per a l'adquisició de vivenda a la Ciutat de València per a la prestació del servici d'interés general de vivenda del Ajuntament de València

Concurs per a l'adquisició de vivenda a la Ciutat de València per a la prestació del servici d'interés general de vivenda del Ajuntament de València

És objecte del present plec la regulació del procediment per a l'adquisició del ple domini de vivendes situats en el terme municipal de València amb la finalitat d'incrementar el Parc Públic de vivendes de l'Ajuntament de València, mitjançant la convocatòria d'un procediment de licitació que permeta adquirir vivendes buides, lliures de càrregues i gravàmens, arrendataris, ocupants i precaristas, per a destinar-les als diferents programes públics desenvolupats per l'Ajuntament de València.

(26/10/2020) Preguntes i respostes en relació al plec de condicions (pdf 242 kb). (15/10/2020) Plataforma de contractació del sector públic - Publicació anuncis. (13/10/2020) Concurs per a l'adquisició de vivendes en la ciutat de València (pdf 45 kb).

(21/09/2020) Plec de condicions que ha de regir el concurs per a l'adquisició de vivenda (pdf 396 kb).


Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ VIVENDA

Utilitats

Publicació Oficial

  • Publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic el 15-10-2020 // Tauler d'Edictes Electrònic de l'Ajuntament de València (13/10/2020) // BOP n.196, de 13 d'octubre de 2020.

Terminis

  • Des de: 16 d'octubre
  • Fins a: 14.00h del 4 de novembre de 2020.

Lloc de presentació

  • Servei de contractació de l'Ajuntament de València, situat en la 2ª planta de l'edifici consistorial (accés pel Carrer Arquebisbe Mayoral), en horari de 09,00 h a 14,00 h.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI