Servicios de la web

Hall

Gestió Tributària (impuostos i taxes)

Atenció Ciutadana

Telèfon: 96.208.13.60 - 96-208.19.89 - 96.208.13.53

Si disposa de certificat digital, a través de la Seu Electrònica .

Si no disposa de certificat digital, excepcionalment i només per a aquelles sol·licituds urgents que no puguen ser ajornades, a través de l'adreça de correu electrònic ayuntamientovalencia_gti@valencia.es .

Aquestes sol·licituds, al no realitzar-se amb mitjà d'identificació electrònica no són prou segures i no es formalitzaran en el registre electrònic, per la qual cosa l'Ajuntament de València podrà posar-se en contacte amb Vosté per a acreditar la seua identitat o verificar la informació i dades remeses.

Actuacions i terminis

1.El període voluntari de pagament dels tributs que a continuació s'indiquen, que finalitzava el 30 d'abril, es prorroga FINS Al 10 DE JULIOL DE 2020:
- IBI (Impost sobre Béns immobles de Naturalesa Urbana).
- BICES (Impost sobre Béns immobles de Característiques Especials).
- GUALS (Taxa per Entrada de Vehicles a través de les voreres).
- Taxa per QUIOSCOS en la via pública.
- Taxa de CAIXERS AUTOMÀTICS en vies públiques.

2.El càrrec en compte dels rebuts anuals domiciliats dels tributs abans citats, que estava previst per al 30 de març, es realitzarà el 30 d'abril de 2020.

3.El càrrec en compte del primer termini de l'IBI DOMICILIAT EN TRES TERMINIS, que estava previst per al 30 de març, es realitzarà el 30 d'abril de 2020. De moment, els dos terminis següents es mantenen en les dates previstes: 20 de juny i 20 de setembre.

4.Suspendre, per al seu estudi, el cobrament de la TAXA PER OCUPACION DE LA VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES. Als rebuts ja abonats se'ls aplicarà, en el seu moment, les mesures d'ajuda que s'acorden.

5.Suspendre, per al seu estudi, el cobrament de les següents taxes:
- QUIOSCOS
- MERCATS
- MERCATS EXTRAORDINARIS, AMBULANTS I RASTRES
- QUALSEVOL VENDA NO SEDENTÀRIA

6.Retornar l'import íntegre abonat per ocupació de la via pública amb motiu de les festes falleres de les següents taxes:
- PARADES DE BUNYOLS.
- LLOCS DE CARRER, PARADES, QUIOSCOS, ETC.

7.PRESENTACION D'AUTOLIQUIDACIONS I DECLARACIONS DE PLUSVALIA (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana):
No se suspenen els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries. (Apartat 6é, DA 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19)

La ciutadania deurà:
Realitzar la corresponent autoliquidació a través de la pàgina WEB de l'Ajuntament de València: Tributs Municipals: Autoliquidació d'impostos.
Pagar l'import de l'autoliquidació en alguna de les entitats col·laboradores assenyalades en el propi document d'autoliquidació o a través de la Web municipal.
En el cas que la ciutadania no puga realitzar l'autoliquidació, excepcionalment pot presentar la corresponent Declaració a través de la Seu electrònica o mitjançant e-mail a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es, acompanyant la documentació que acredite la realització del Fet Imposable.

8.RENOVACION BENEFICIS FISCALS IBI FAMÍLIA NOMBROSA: Es amplia el termini fins al 10 d'agost de 2020.

9.AJORNAMENTS/FRACCIONAMENTS DE PAGAMENT DE DEUTES: CONCEDITS I NOTIFICATS ABANS DEL 18 DE MARÇ: El termini amb venciment 20 d'abril de 2020 s'ajorna fins al 30 d'abril de 2020. Els venciments dels següents terminis, en principi, es mantenen.

10.TERMINIS DE PAGAMENT DE LIQUIDACIONS EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA:
- NO FINALITZATS el 18 de març, s'amplien al 30 d'abril de 2020.
- COMUNICATS a partir del 18 de març, s'amplien al 20 de maig de 2020, llevat que el que figure en el document d'ingrés siga major.
Per a poder pagar en aquests terminis ampliats necessitaran obtindre nous documents d'ingrés. Podran obtindre'ls en la Seu Electrònica o sol·licitar-los a GTI mitjançant e-mail a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es o trucant als telèfons 96.208.13. 60 - 96.208.19.89 - 96.208.13.53 - 96.208.19.58

Consulte i descarregue la informació tributària en format pdf (44 Kb).


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI