Servicios de la web

Hall

INFOCIUTAT

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERA


ATENCIÓ PRESENCIAL NOMÉS AMB CITA PRÈVIA

- Registre de documentació i instàncies de persones físiques exclusivament (de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

- Renovació de llicència d'ocupació d'habitatge mitjançant procediment de declaració responsable (persones físiques).

- Emissió de certificats digitals.

LA INFORMACIÓ S'ATENDRÀ NOMÉS TELEFÒNICA I ELECTRÒNICAMENT

- Telèfon 010 (de 8.30 a 18.30h de dilluns a divendres, dissabtes de 9.00 a 14.00h)

- 96.208.21.00 - 96.208.18.66 (de 8.30 a 14.30h. de dilluns a divendres)

- A través de la Bústia de Consultes de la web municipal POLSA ACÍ.

- A través del correu electrònic: oactabacalera@valencia.es


Fatxada de l'edifici de Tabaquera

Horari:

Dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
Tots els dies laborables de l'any excepte el 24 i 31 de desembre i el 18 de març.

Informació:

- Tràmits i gestions municipals: com i on realitzar una gestió, documentació necessària, etc.
- Activitats i convocatòries municipals: concursos, oposicions, activitats culturals, etc.
- Localització i horaris d'equipaments municipals: centres socials, de joventut, biblioteques, parcs, etc.

Registre General d'Entrada

- Entrega de Sol·licituds i documentació dirigits a l’Ajuntament de València

Registre de Factures

- Entrega de factures dirigides a l’Ajuntament de València

Gestió Tributària Integral

Tràmits i altres gestions:

- Consulta de béns.
- Consulta de situació tributària.
- Canvi de comunicació d'adreça fiscal.
- Rectificació de dades errònies del contribuent.
- Documents per a realitzar el pagament de tributs.
- Ajornament i fraccionament.
- Domiciliació bancària de tributs.
- Devolució d'ingressos.
- Bonificacions.
- Exempcions.
- Autoliquidacions.
- Certificats de situació tributària.
- Justificants de pagaments.

Padró municipal d’habitants:

Tràmits i altres gestions:

-Altes padronals.
-Comunicació de canvis de domicili (trasllats).
-Certificats d’empadronament.
-Comprovació de dades del padró.
-Renovacions i confirmació d’estrangers.

Tots els tràmits del Padró Municipal són gratuïts.

Altres gestions:

- Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.
- Expedició de firmes digitals / Punt de registre ACCV (CITA PRÈVIA) .Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI