Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

ESCOLARITZACIÓ

SERVICI D'EDUCACIÓ

A més d'atendre l'escolarització sobrevinguda, Article 57 de l'ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i la de l'alumnat que va a residir en la ciutat de València, i que precise ser escolaritzat per motius no inclosos en l’article esmentat, i amb posterioritat als periodes normals d’admissió en els centres; el Servici d’Educació presta durant tot l’any un servici de información.

Escolarització informa sobre:

- Normativa legal que regula el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics.

- Calendari escolar de cada curs.

- Informació sobre els centres educatius de la ciutat en les ensenyances de: Educació Infantil segon cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

- Derivació als organismes i les entitats que corresponguen en cada cas en funció del tema sol·licitat i on estiga la competència en cada momentDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI