Servicios de la web

Hall

INFOCIUTAT

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ


INFORMACIÓ AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19

Des de setembre fins al dia de hui, l'Oficina Municipal d'Escolarització ha escolaritzat a 1.752 xiquets i xiquetes, atencions que comporten la presència del nucli familiar en les dependències de l'Oficina. D'aquestes escolaritzacions, 395 corresponen a xiquets espanyols i 1.357, a xiquets que provenen de l'estranger.

Donada la situació actual declarada de pandèmia a causa del COVID-19 (coronavirus), i conforme a les mesures establides per l'àrea de Gestió de Recursos, Regidoria d’Organització i Gestió de Persones, Servicis Centrals Tècnics, Contractació, Inspecció General i Avaluació de Servicis de data 12 de març de 2020, publicades en la intranet municipal, que estableixen la prioritat en l'atenció al públic a través de l'atenció telefònica i telemàtica, i a causa de la suspensió d'activitats escolars, que impossibilita la matrícula sobrevinguda en els centres escolars, aquest Servici procedirà a implementar la següent mesura:

Des del 13 de març de 2020, i mentre continue el tancament dels centres escolars públics i privat-concertats de la ciutat decretat per l'Administració educativa competent en els nivells d'ensenyament obligatori (entre altres), l'atenció informativa al públic en matèria d'escolarització sobrevinguda s'efectuarà per telemàtica.

València, 13 de març de 2020

E-MAIL: secescolar@valencia.es

L'Ajuntament, a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització, s'encarrega d'assignar places escolars vacants en les ensenyances del segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) del present curs escolar a l'alumnat que, per diversos motius, haja de ser escolaritzat amb posterioritat als períodes normals d'admissió de cada ensenyança, establits en la Resolució de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura I Esport de València. Esta Resolució determina el calendari d'admissió de l'alumnat a seguir en cada curs en els dits ensenyaments en els centres públics i en els centres privats concertats. Finalitzat este procés en els centres, l’escolarització passa a l’Oficina Municipal partir del 15 de juliol en els nivells d’Educació Primària i segon cicle d’Educació Infantil, llevat d’excepcions, si n’hi ha. L’Educació Secundària Obligatòria passa a partir d’octubre.

A més a més, presta un servici d’informació durant tot l'any sobre els distints aspectes del procés d'escolarització en la ciutat de València: normativa, centres docents, terminis d’admissió de l’alumnat i derivació als organismes i entitats educatives que corresponga en cada cas quan la competència no siga de l’Ajuntament.

HORARI: de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 hores, excepte festiusDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI