+ Accessible - València

Tornar

Població en fulls familiars segons edat, sexe i nombre de persones al full

Propietats

Població en fulls familiars segons edat, sexe i nombre de persones al full
2011
Demografia
Estructura dels Fulls Familiars Padronals
Ciutat
Padró Municipal d'Habitants a 01/01/2011. Oficina d'Estadística. Ajuntament de València
Anual
14/02/2014

Formats

Este apartat inclou un subconjunt de la informació disponible en el Departament d’Estadística Municipal, classificada per referència temporal, territorial i temàtica. Esta informació procedix dels fitxers administratius que tabula directament l’Oficina d’Estadística i es presenta en diferents formats, entre altres xls, csv, ods i shape, per a facilitar la seua accessibilitat i posterior utilització així com una metodologia associada a cada una de les informacions.