Patrimoni Municipal | Ajuntament de València - València

Patrimoni municipal

 

Vehicles adscrits a l'Ajuntament

Vehicles propis (22 de maig de 2017): 351 (pdf. 264 Kb) Vehicles propis (22 de maig de 2017): 351 (csv. 22,1 Kb) Vehicles en renting (26 de maig de 2017): 128 (pdf. 164 Kb)

Immobles arrendats

Relació d'immobles (oficines, locals, etc.) ocupats en règim d'arrendament per l'Ajuntament a data 31/12/2020 (pdf 212 kb)

Inventari general de béns i drets

2019

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2019 (pdf 8 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 164 kb) Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2019 (csv 58 kb) Relació de Béns Immobles (csv 701 kb) Relació de Drets Reals (csv 38 kb)

2018

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2018 (pdf 7457 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 161 kb) Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2018 (csv 57 kb) Relació de Béns Immobles (csv 692 kb) Relació de Drets Reals (csv 37 kb)

2017

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2017 (pdf 74,23 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 210 kb) Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2017 (csv 57 kb) Relació de Béns Immobles (csv 659 kb) Relació de Drets Reals (csv 36 kb)

2016

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2016 (pdf 74,23 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 152 kb)

2015

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2015 (pdf 7,22 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 149 kb)

2014

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2014 (pdf 7,22 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 95,6 kb)

2013

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2013 (pdf 7,02 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 92,8 kb)

2012

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2012 (pdf 7,17 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 90,0 kb)

Informació addicional

Ús de cotxe oficial / Taxi

(Es posa a disposició un servici de taxi amb la finalitat de cobrir les necessitats de transport del personal de la Corporació que no puga ser coberta per mitjans propis)

2021

Ús del cotxe oficial (Ods 44 Kb).

2020

Ús del cotxe oficial (pdf 646 Kb). Ús del cotxe oficial (Csv 99 Kb).

2019

Ús del cotxe oficial (pdf 804 Kb). Ús del cotxe oficial (Csv 129 Kb).

2018

Ús del cotxe oficial (pdf. 840 Kb) Ús del cotxe oficial (Csv. 131 Kb)

2017

Ús del cotxe oficial (Pdf. 378 Kb) Ús del cotxe oficial (Csv. 39 Kb)