Patrimoni Municipal | Ajuntament de València - València

Patrimoni municipal

 

Vehicles adscrits a l'Ajuntament

Vehicles propis (22 de maig de 2017): 351 (pdf. 264 Kb) Vehicles propis (22 de maig de 2017): 351 (csv. 22,1 Kb) Vehicles en renting (26 de maig de 2017): 128 (pdf. 164 Kb)

Immobles arrendats

Relació d'immobles (oficines, locals, etc.) ocupats en règim d'arrendament per l'Ajuntament a data 31/12/2020 (pdf 212 kb)

Inventari general de béns i drets

2019

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2019 (pdf 8 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 164 kb) Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2019 (csv 58 kb) Relació de Béns Immobles (csv 701 kb) Relació de Drets Reals (csv 38 kb)

2018

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2018 (pdf 7457 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 161 kb) Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2018 (csv 57 kb) Relació de Béns Immobles (csv 692 kb) Relació de Drets Reals (csv 37 kb)

2017

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2017 (pdf 74,23 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 210 kb) Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2017 (csv 57 kb) Relació de Béns Immobles (csv 659 kb) Relació de Drets Reals (csv 36 kb)

2016

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2016 (pdf 74,23 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 152 kb)

2015

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2015 (pdf 7,22 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 149 kb)

2014

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2014 (pdf 7,22 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 95,6 kb)

2013

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2013 (pdf 7,02 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 92,8 kb)

2012

Resum de l'inventari general de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2012 (pdf 7,17 kb) Relació de Béns Immobles i Drets Reals (pdf 90,0 kb)