Composició i competències Junta de Govern | Ajuntament de València - València

Composició i competències

 

És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.

Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exercix les funcions executives i administratives previstes en la legislació de règim local i en el reglament orgànic de govern i administració de l'Excm. Ajuntament de València.

Composició i nomenament:
L'alcalde assumix la presidència de la Junta de Govern local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre de la qual no podrà excedir un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

Els membres que componen la Junta de Govern Local són:

 

Membres de la Junta de Govern Local
Sra.Sandra Gómez LópezPSOE
Sr.Sergi Campillo FernándezCOMPROMÍS
Sr.Carlos E. Galiana LlorensCOMPROMÍS
Sr.Elisa valía CotandaPSOE
Sra.Mª Luisa Notario VillanuevaCOMPROMÍS
Sra.Mª Pilar Bernabé GarcíaPSOE
Sra.Isabel Lozano LázaroCOMPROMÍS
Sr.Aarón Cano MontanerPSOE
Sr.Giuseppe GrezziCOMPROMÍS

 

 


Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València (pdf 246 kb)