Execució del pressupost municipal | Ajuntament de València - València

Estat d'Execució trimestral del Pressupost de l'Ajuntament de València, Organismes Autònoms i altres Entitats

Tercer trimestre 2021

Informe S.E.P. Execució i Seguiment a 30/09/21 (pdf 290 kb)

Ajuntament de València

CEMASConsell Agrari Municipal

Fundació CV. Promoció Estratègica

Fundació València Clima i Energía

Fundació Esportiva Municipal

Fundació València Activa Pacte per l'Ocupació

Fundació Policía Local

Fundació Visit València

Junta Central Fallera

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals

Palau de la Música

Parcs i Jardins

Universitat Popular

Segon trimestre 2021

Informe S.E.P. Execució i Seguiment a 31/06/21 (pdf 2041 kb)

Ajuntament de València

Consell Agrari Municipal

Fundació CV. Promoció Estratègica

Fundació Canvi Climàtic

Fundació Esportiva Municipal

Fundació Pacte per l'Ocupació

Fundació Policia Local

Fundació Visit València

Junta Central Fallera

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals

Palau de la Música

Parcs i Jardins

Universitat Popular

Primer trimestre 2021

Informe S.E.P. Execució y Seguiment a 31/03/21 (pdf 1924 kb)Ajuntament de València

Consell Agrari Municipal

Fundació CV. Promoció Estratègica

Fundació Canvi Climàtic

Fundació Esportiva Municipal

Fundació Pacte per l'Ocupació

Fundació Policía Local

Fundació Visit València

Junta Central Fallera

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals

Palau de la Música

Parcs i Jardins

Universitat Popular