S'està cercant, espereu....

Projectes - València

Reurbanització Plaça de Sant Agustí i entorn


 

Escala de Color és la proposta guanyadora del concurs per a dur a terme la redacció del projecte de reurbanització dels carrers Sant Vicent, avinguda de l'Oest, i Plaça de Sant Agustí. Aquesta ha sigut la proposta considerada pel jurat com la més d'acord amb l'esperit de renaturalització, singularització de l'entorn i millora del paisatge urbà.
Destaca per incrementar notablement la vegetació, i treballar a més amb el color de les diferents espècies arbòries i la seua floració al llarg de l'any. Un túnel verd que, a més, respecta les visuals dels elements amb valor patrimonial, i que aprofita els encreuaments com a espais on situar la vegetació d'una manera més orgànica i lliure. Així, augmenta la vegetació en els encreuaments de les Avinguda de l'Oest amb els carrers perpendiculars, on s'amplien les voreres i es creen noves places i espais de trobada.
La Plaça de Sant Agustí serà un espai refugiat del trànsit per les jardineres i la nova vegetació, i dotat d'ombra amb unes pèrgoles lleugeres. Proposa  facilitar la infiltració de l'aigua al terreny, mitjançant parterres, escocells i paviments permeables, contribuint a la sostenibilitat de la proposta.
La proposta destaca a més des del punt de vista del gènere i la inclusió. Aprofita les interseccions amb altres carrers i els espais laterals per a crear una seqüència de xicotetes zones d'estada plantejades també per al joc, o el passeig, generant espais protegits, accessibles i segurs. El seu disseny millora a més la percepció de seguretat, evitant que els parterres bloquegen vistes creuades, i també plantejant una bona il·luminació, especialment en les xicotetes zones d'estada.