S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Oposició
Nom: Oficial de Suport Informàtic/a (Promoció Interna)
Tipus: Laboral Grup: C1
Places
Total:
Promoció interna: 1
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 15-11-2022
DOCV:
BOE:
Presentació instancies
Instancies: 16-11-2022 a 15-12-2022
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases. Web de la FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: https://www.fdmvalencia.es/es/
Fitxers adjunts
  • (15-11-2022) bases de la convocatòria.pdf
  • bop n.219, de 15 de novembre de 2022.pdf