Tablon anuncios - València

Tornar

COVID-19. Gestió de residus de persones malaltes o en quarantena.

SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC.

Recomanacions tractament de residus de persones malaltes de COVID 19 o en quarantena Polse sobre la imatge i descarregue's la informació.

Normes bàsiques:

. El material d'un sol ús de les persones malaltes per coronavirus, com ara guants, màscares o qualsevol altra resta, hauran de depositar-se en un poal situat en la pròpia habitació de l'afectat i en bosses amb tancament hermètic.

. El material de les persones cuidadores, les ulleres, màscares i l'equip de protecció individual, es retiraran i s'introduiran en una bossa diferent i hermètica, fora de l'habitació del malalt.

. Aquestes dues bosses s'introduiran posteriorment en una altra bossa de plàstic de característiques similars a les anteriors, que es tancarà hermèticament i que es depositarà exclusivament en el contenidor gris.

Pot trobar este document en: