Activitat del Consells - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Data:
30-03-2021
Hora:
18:30
Òrgan:
CDI03
Caràcter:
O
Observacions:
! TRIMESTRE TELEMATICA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2 de decembre de 2020
0002 - Elevar al Consell de Districte l'aprovació de les activitats dels grups de treball de la Junta de districte de Russafa any 2021
MOCIONS
0003 - Moció presentada pel Grup Municipal VOX sobre dificultat d'accessibilitat en centre de salut Enginyer Joaquín Benlloch
Expediente: O-89VOX-2021-000023-00 -
0004 - Moció presentada pel Grup Municipal VOX relativa a seguretat viària en Carretera Assagador del Morro
Expediente: O-89VOX-2021-000023-00 -
0005 - Moció presentada pel Grup Municipal Popular relativa al DecidimVLC 2020/2021
Expediente: O-89POP-2021-000020-00 -
0006 - Moció presentada pel Grup Municipal Popular sobre seguretat viària zona escolar Maristes-Loreto
Expediente: O-89POP-2021-000020-00 -
0007 - Moció presentada pel Grup municipal Popular relativa a la coordinació interadministrativa per a l'impuls de les reformes en la Comissària de la Policia Nacional de Ruzafa al carrer Zapadores
Expediente: O-89POP-2021-000020-00 -
0008 - Moció presentada pel Grup Municipal Popular sobre roblemes de seguretat i convivència en plaça Doctor Torrens
Expediente: O-89POP-2021-000020-00 -
0009 - Moció presentada pel Grup Municipal Ciutadans relativa a neteja i reparacions en el PAI de Malilla Nord.
Expediente: O-89CIU-2021-000088-00 -
PREGUNTES
0010 - Pregunta presentada pel Grup Municipal Ciutadans relativa al manteniment del Parc d'Ausiàs March-Juan Ramón Jiménez
Expediente: O-89CIU-2021-000082-00 -
0011 - Pregunta presentada pel Grup Municipal VOX sobre existència d'un Pla de Residus Municipal
Expediente: O-89VOX-2021-000023-00 -
0012 - Pregunta presentada pel Grup Municipal Popular sobre inversions previstes en els barris de la Junta Municipal de Russafa
Expediente: O-89POP-2021-000020-00 -
0013 - Pregunta presentada pel Grup Municipal Popular sobre existència d'abocadors il·legals en Russafa
Expediente: O-89POP-2021-000020-00 -
0014 - Pregunta presentada pel Grup Municipal Popular sobre instal·lació de contenidors de residus de matèria orgànica
Expediente: O-89POP-2021-000020-00 -
0015 - Pregunta presentada pel Grup Municipal Popular sobre seguretat ciutadana
Expediente: O-89POP-2021-000020-00 -
0016 - Pregunta presentada pel Grup Municipal Popular sobre Linia 10 Metrovalencia
Expediente: O-89POP-2021-000020-00 -
0017 - PRECS I PREGUNTES
0018 - INTERVENCIONS VEÏNALS