Activitat del Consells - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L' OEST

Data:
13-02-2020
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI13
Caràcter:
E
Observacions:
SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO POBLES DE L'OEST 2019-2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Constitució del Consell de Districte i nomenament dels portaveus dels Grups Municipals.
0002 - Creació de grups de treball i nomenament dels seus coordinadors.
0003 - Règim de Sessions i Funcionament del Consell.
0004 - Propostes i Suggeriments.
0001 - CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DELS TRÀNSITS
0002 - CREACIÓ DELS GRUPS DE TREBALL I NOMENAMENT DELS COORDINADORS
0003 - RÈGIM DE SESSIONS: INFORMACIÓ SOBRE EL SEU FUNCIONAMENT
0004 - SUGGERIMENTS
0001 - CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE I NOMENAMENT DELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS
Quedar assabentat
0002 - CREACIÓ DE COMISSIÓNS DE TREBALL I NOMENAMET DELS COORDINADORS DE LES COMISSIONS
Aprovat
0003 - RÈGIM DE SESSIONS DELS CONSELLS I INFORMACIÓ DEL SEU FUNCIONAMENT
Quedar assabentat
0004 - SUGGERIMENTS I PROPOSTES
Quedar assabentat