S'està cercant, espereu....

2020-12-09 - València

Vés enrere 2020-12-09

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD

Data:
09-12-2020
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI12
Caràcter:
O
Observacions:
CONSELL DE DISTRICTE POBLES DEL NORD. SESSIÓ ORDINARIA TELEMÁTICA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació acta de la sessió anterior
Aprovat
MOCIONS
0002 - Moció presentada pel Grup Partit Popular Informació als veïns dels nostres pobles de les mocions presentades per tots els grups polítics
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Rebutjat
0003 - Moció presentada pel Grup Partit Popular sobre ús prioritari d'instal·lacions esportives per als veïns empadronats en aqueix districte
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - Moció presentada pel Grup Partit Popular sobre potestat als Alcaldes Pedanis per a obrir o tancar parcs infantils, i zones esportives, de manera diferent a la resta de la ciutat
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Rebutjat
0005 - Moció presentada pel Grup Partit Popular sobre instal·lació de Cartells i Creació de Normativa que informe i establisca franges d'edat als parcs infantils
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0006 - Pregunta presentada pel Partit Popular sobre Concessió de Guals per la Junta Municipal. Expedient O-89POP-2020-000024-0
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Contestada
0007 - Pregunta presentada pel Partit Popular sobre Fems en l'Av. Palmaret
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Contestada
0008 - Pregunta presentada pel Partit Popular sobre l'estat conservació Parc Juan Bautista Pastor. Borboto.
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Contestada
0009 - Pregunta presentada pel Partit Popular sobre la neteja de fanals
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Contestada
0010 - Pregunta presentada pel Partit Popular sobre la freqüència de pas de la Policia Local i Guàrdia Civil
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Contestada
0011 - Pregunta presentada pel Partit Popular sobre el Molí de Poble Nou
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Contestada
0012 - Pregunta presentada pel Partit Popular sobre el pressupost Cultura als Pobles i resta d'esdeveniments culturals.
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Contestada
0013 - Pregunta presentada pel Partit Popular sobre la situació plantejament nou Carril Bici
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Contestada
0014 - Pregunta presentada pel Partit Popular sobre Pantalla de Benifaraig
Expediente: O-89POP-2020-000121-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta grup Partit Popular respecte a la desinfecció de carrers.
Expediente: O-89POP-2020-000088-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta pel grup Partit Popular respecte al parc Reverend José Valero, Carpesa.
Expediente: O-89POP-2020-000088-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIONS VEÏNALS