S'està cercant, espereu....

2022-06-16 - València

Vés enrere 2022-06-16

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D' ABASTOS

Data:
16-06-2022
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI04
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO ORDINARIO JUNIO 2022

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors, ordinària i extraordinària, en el seu cas.
0002 - Informe de Presidència
0003 - Nomenament vocal suplent en el grup Ciutadans.
0004 - Propostes dels grups de treball.
MOCIONS
0005 - Moció relativa al futur Carrer Largo Caballero, presentada por José María martí Molins, portaveu del grup Popular, en la J.M. d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2022-000060-00 -
0006 - Moció relativa a sol·licitud de contenidors per a taps solidaris, presentada Mª Luisa Burgos, portaveu del grup Ciutadans, en la J.M. d'Abastos.
Expediente: O-89CIU-2022-000133-00 -
0007 - Moció parcs infantils Rei Alfons el Benigne i Plaza Nou Moles ,presentada Mª Luisa Burgos, portaveu del grup Ciutadans, en la J.M. d'Abastos.
Expediente: O-89CIU-2022-000151-00 -
0008 - Moció relativa al Carrer Doctor Monserrat, trams de la calçada en molt mal estat , presentada per Ignacio Genovés, portaveu del Grup VOX, en la J.M. d'Abastos.
Expediente: O-89VOX-2022-000029-00 -
PREGUNTES
0009 - Pregunta relativa a la situació de la policia de proximitat (barri) en els barris que componen els districtes de L'Olivereta i Extramurs, presentada per José María Martí, portaveu del grup Popular, en la J.M.d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2022-000060-00 -
0010 - Pregunta relativa a la reguarda de la policia local al Carrer Brasil, 48, presentada per José María Martí, portaveu del grup Popular, en la J.M. d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2022-000060-00 -
0011 - Pregunta relativa a la situació de plagues en els barris de Tres Forques, Nou Moles, Fuensanta, Soternes i La LLum, presentada per José María Martí, portaveu del grup Popular, en la J.M. d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2022-000060-00 -
0012 - Pregunta relativa a la parada d'autobús Sant Josep de Calassanç – Alberic, presentada per José María Martí Molins, portaveu del grup Popular, en la J.M. d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2022-000060-00 -
0013 - Pregunta relativa al soterrament de les illes de contenidors dels carrers del Barri de Nou Molés, presentada per Ignacio Genovés, portaveu del grupo VOX, en la J.M. d'Abastos
Expediente: O-89VOX-2022-000029-00 -
0014 - Pregunta relativa a l'accesibilidad en los cruces de la calle Quart con Guillem de Castro, presentada per Ignacio Genovés, portaveu del grup VOX, en la J.M. d'Abastos.
Expediente: O-89VOX-2022-000029-00 -
0015 - Pregunta relativa a la il·luminació Torres de Quart, presentada per Ignacio Genovés, portaveu del grup VOX, en la J.M. d'Abastos.
Expediente: O-89VOX-2022-000029-00 -
PRECS I PREGUNTES
Intervencions veïnals.