S'està cercant, espereu....

2020-03-03 - València

Vés enrere 2020-03-03

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D' ABASTOS

Data:
03-03-2020
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI04
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DISTRITO ABASTOS 3 MARZO 2020

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 10 DE FEBRER DE 2020
0002 - PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
MOCIONS
0003 - MOCIÓ QUE PRESENTEN EL PORTAVEU DEL GRUP POPULAR PABLO CARRERES JACOBO GARGALLO I EL VOCAL IVÁN ESCRIVÁ ROIG SOBRE PETICIÓ DE SUPORT I CONSIDERACIÓ PER PART DE LA PRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE DISTRICTE PER A LA UNIÓ MUSICAL CENTRE HISTÒRIC
Expediente: O-89POP-2020-000017-00 -
0004 - MOCIÓ QUE PRESENTEN EL PORTAVEU DEL GRUP POPULAR PABLO CARRERES JACOBO GARGALLO I EL VOCAL IVÁN ESCRIVÁ ROIG SOBRE RECONSIDERACIÓ DEL CANVI D'ÚS A LA PARCEL·LA DE LA PLAÇA LOPEZ CHAVARRI
Expediente: O-89POP-2020-000017-00 -
0005 - MOCIÓ QUE PRESENTEN EL PORTAVEU DEL GRUP POPULAR PABLO CARRERES JACOBO GARGALLO I EL VOCAL IVÁN ESCRIVÁ ROIG SOBRE PARALITZACIÓ DELS CANVIS DE LES LÍNIES DE L'EMT EN EL DISTRITO DE CIUTAT VELLA
Expediente: O-89POP-2020-000017-00 -
0006 - MOCIÓ QUE PRESENTEN EL PORTAVEU DEL GRUP POPULAR PABLO CARRERES JACOBO GARGALLO I EL VOCAL IVÁN ESCRIVÁ ROIG SOBRE ACCIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L'ALBUFERA
Expediente: O-89POP-2020-000017-00 -
0007 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP POLÍTIC CIUTADANS JOSÉ MANUEL MORA PLA SOBRE PARALITZACIÓ D'INICIATIVA EN LA PLAÇA MÚSIC LÓPEZ CHAVARRI
Expediente: O-89CIU-2020-000062-00 -
0008 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP POLÍTIC CIUTADANS JOSÉ MANUEL MORA PLA SOBRE MILLORA ACCESSIBILITAT A CIUTAT VELLA
Expediente: O-89CIU-2020-000062-00 -
PREGUNTES
0009 - PREGUNTA QUE PRESENTEN EL PORTAVEU DEL GRUP POPULAR PABLO CARRERES JACOBO GARGALLO I EL VOCAL IVÁN ESCRIVÁ ROIG: EXECUCIÓ DE PRESSUPOST EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
Expediente: O-89POP-2020-000017-00 -
0010 - PREGUNTA QUE PRESENTEN EL PORTAVEU DEL GRUP POPULAR PABLO CARRERES JACOBO GARGALLO I EL VOCAL IVÁN ESCRIVÁ ROIG: POLICIES DE BARRI CIUTAT VELLA
Expediente: O-89POP-2020-000017-00 -
0011 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS JOSÉ MANUEL MORA: LLICÈNCIES I DECLARACIONS D'OBRA
Expediente: O-89CIU-2020-000064-00 -
0012 - PRECS I PREGUNTES
0013 - INTERVENCIONS VEÏNALS
0001 - Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
0002 - Propostes dels grups de treball.Aprovació del pressupost 2020, de la Junta Municipal d'Abastos.
MOCIÓ
0003 - Moció presentada pel Grup Popular relativa a paralitzar els canvis de les línies de l' EMT, línies 10, 11, 70, 71 y 72.
Expediente: O-89POP-2020-000016-00 -
PREGUNTES
0004 - Pregunta del Grup Popular relativa al grau d'execució del pressupost de l'any 2019, i primer trimestre de 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2020-000016-00 -
0005 - Pregunta del Grup Popular relativa al nombre de policies de proximitat, que estan operatius, en els barris que formen la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2020-000016-00 -
0006 - Pregunta del Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania relativa a la no convocatòria dels Consells de la Junta d'Abatos, dels mesos de juny, setembre i desembre de 2019.
Expediente: O-89CIU-2020-000063-00 -
0007 - Pregunta del Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania relativa a les actuacions dutes a terme en el barri de la Fontsanta, per l'àrea de desenvolupament urbà i habitatge, i l'àrea de medi ambient i canvi climàtic.
Expediente: O-89CIU-2020-000063-00 -
0008 - Pregunta del Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania relativa a la situació de la concessió del centre Supera d'Abastos.
Expediente: O-89CIU-2020-000063-00 -
0009 - PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIONS VEÏNALS