S'està cercant, espereu....

2019-04-09 - València

Vés enrere 2019-04-09

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D' ABASTOS

Data:
09-04-2019
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI04
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DE DISTRITO ABASTOS

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 12 de febrer de 2019.
0002 - Informe de Presidència
0003 - Propostes dels grups de treball
0004 - Creació grup de treball de turisme, designació de coordinador del mateix i representant per al Consell de turisme
0005 - Pregunta que presenta el vocal del grupo político Ciutadans, D. Javier Copoví, en el seu nom i en el del grupo Municipal sobre el barri de la Fuensanta
Expediente: O-89CIU-2019-000075-00 -
0006 - Pregunta que presenta el vocal del grupo político Ciutadans, D. Javier Copoví, en el seu nom i en el del grupo Municipal sobre línies EMT
Expediente: O-89CIU-2019-000075-00 -
0007 - Pregunta que presenta el vocal del grupo político Ciutadans, D. Javier Copoví, en el seu nom i en el del grupo Municipal sobre solar Germans Rivas
Expediente: O-89CIU-2019-000075-00 -
0008 - PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIONS VEÏNALS
0001 - Lectura i aprobació, si es el cas, de l' Acta de la sessió anterior.
0002 - Informe de Presidència
0003 - Creació del Grup de Treball de Comerç i Turisme
0004 - Informe dels Grups de Treball
MOCIONS
0005 - Moció que presenta el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa la cessió d' instal·lacions municipals a societats i associacions musicals
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0006 - Moció que presenta el Grup Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa al disseny i execució d'un parc de socialització caní
Expediente: O-89CIU-2019-000074-00 -
0007 - Moción que presenta el Grup Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa a l'estat de l'arbratge públic
Expediente: O-89CIU-2019-000074-00 -
PREGUNTES
0008 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa al solar destinat a rastro
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0009 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa a la situació actual de les cuatre consultes ciutadanes d' inversió en barris.
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0010 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa la rotonda sense enjardinar en escultura Velas Marineres.
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0011 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa la poda de palmeres
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0012 - Pregunta que formula el Grupo Popular al Consell del Districte Marítim relativa les denuncies a comisions falleres en falles 2019
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0013 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa a la Policía de Barri
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0014 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativo a assentaments il·legals
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0015 - "Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativo a ""gorrillas""
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0016 - "Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa al ""botellón""
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0017 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa a ocupacions il·legals
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0018 - Pregunta que formula el Grupo Popular al Consejo del Distrito Marítimo relativa a l' eliminació de places d' aparcament al Cabanyal
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0019 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa al reforç policial en la Setmana Santa Marinera
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0020 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa al reforç de neteja, poda i baldeo en Setmana Santa Marinera
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0021 - Pregunta que formula el Grupo Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa a la localització i terminis del Rastre
Expediente: O-89CIU-2019-000074-00 -
0022 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa a les obras en ejecució en vía pública en Setmana Santa Marinera
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0023 - Pregunta que formula el Grup Popular al Consell del Districte Marítim relativa a la font en plaça del Rosari en Setmana Santa Marinera
Expediente: O-89POP-2019-000034-00 -
0024 - Pregunta que formula el Grup Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa a la futura localització de la falla de Beteró
Expediente: O-89CIU-2019-000074-00 -
0025 - Pregunta que formula el Grup Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa a los passos de vianants en Blasco Ibáñez / Manuel Candela-Cardenal Benlloch.
Expediente: O-89CIU-2019-000074-00 -
0026 - Pregunta que formula el Grup Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa al barrat d'edificis Universitat de València Tarongers
Expediente: O-89CIU-2019-000074-00 -
0027 - Pregunta que formula el Grup Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa a la protecció condicions climatológiques en llocs de 'La tira de comptar'.
Expediente: O-89CIU-2019-000074-00 -
0028 - Pregunta que formula el Grup Ciutadans al Consell del Distircte Marítim relativa a arbre en parada d'EMT
Expediente: O-89CIU-2019-000074-00 -
0029 - INTERVENCIONS VEÏNALS
0030 - PRECS I PREGUNTES
0001 - Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 12 de febrer de 2019.
0002 - Informe de Presidència
0003 - Propostes dels grups de treball
0004 - Creació grup de treball de turisme, designació de coordinador del mateix i representant per al Consell de turisme
0005 - Pregunta que presenta el vocal del grupo político Ciutadans, D. Javier Copoví, en el seu nom i en el del grupo Municipal sobre el barri de la Fuensanta
Expediente: O-89CIU-2019-000075-00 -
0006 - Pregunta que presenta el vocal del grupo político Ciutadans, D. Javier Copoví, en el seu nom i en el del grupo Municipal sobre línies EMT
Expediente: O-89CIU-2019-000075-00 -
0007 - Pregunta que presenta el vocal del grupo político Ciutadans, D. Javier Copoví, en el seu nom i en el del grupo Municipal sobre solar Germans Rivas
Expediente: O-89CIU-2019-000075-00 -
0008 - PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIONS VEÏNALS
0001 - Aprovació, si es el cas, del acta de la sessió anterior, de 9 de gener de 2019.
0002 - Informe de la Presidencia del Consell.
0003 - Propostes dels grups de treball.
MOCIONS
0004 - Mobiliari urbà barri Mestalla
Expediente: O-89POP-2019-000032-00 -
0005 - Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans sobre CREACIÓ CENTRE DE DIA EXCLUSIU DE LA JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
Expediente: O-89CIU-2019-000077-00 -
PREGUNTES
0006 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre persones que acampen en la plaça Reverend Alfredo Candel
Expediente: O-89POP-2019-000032-00 -
0007 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre trasllat gasolineres a Benimaclet
Expediente: O-89POP-2019-000032-00 -
0008 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre plaga de rates i insectes en l'av. Aragó
Expediente: O-89POP-2019-000032-00 -
0009 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre activitat de la junta municipal exposició proposada per l'aavv Benimaclet consistent a pintar murs municipals amb diversa temàtica social.
Expediente: O-89POP-2019-000032-00 -
0010 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre freqüència pas línies EMT districte Exposició
Expediente: O-89POP-2019-000032-00 -
0011 - Pregunta que presenta el Grup Popular tala d'arbres àmbit Tabaquera
Expediente: O-89POP-2019-000032-00 -
0012 - Pregunta que presenta el Grup Municipal Ciutadans sobre el PAI Benimaclet
Expediente: O-89CIU-2019-000077-00 -
0013 - Pregunta que presenta el Grup Municipal Ciutadans sobre semàfors acústics
Expediente: O-89CIU-2019-000077-00 -
0014 - Pregunta que presenta el Grup Municipal Ciutadans sobre escoleta en el districte
Expediente: O-89CIU-2019-000077-00 -
0015 - INTERVENCIONS VEÏNALS